Jag ser ryska

SD, debattartikel om EU-armé

2020.11.25 10:52 CatholicLunkan SD, debattartikel om EU-armé

NEJ TILL EN EU-ARMÉ, JA TILL ATT STÄRKA DEN SVENSKA FÖRSVARSMAKTEN
Det finns röster inom Socialdemokraterna och Liberalerna att vilja se en EU-armé med motivering att Europa blir mer sammanslutet och att det skulle vara det effektivaste som finns. Liberaler och Socialdemokrater gillar skriva romantiserade texter om varför det skulle fungera men än idag är majoriteten av EU-medlemsstater och flertal experter inom försvarspolitik starkt emot en EU-armé. Eftersom försvarspolitiken är ett väldigt komplex ämne där det finns flera variabler som behöver bejakas så kommer jag att göra det väldigt enkelt för mina meningsmotståndare. Jag kommer ta upp 3 punkter varför en EU-armé är en dålig idé och kort motivering varför Socialdemokrater och Liberaler inte bör diktera Sveriges försvarspolitik.

  1. En armé är kopplad till en suverän stat, inte en organisation(union. Att prata om en EU-armé är att försköna idén om en Europeisk stat. Såhär säger wikipedia om saken, "! Armé eller här är vanligtvis samlingsnamnet på en stats markstridskrafter." En armé är en vapengren inom en stats försvarsmakt vars mål är att värna statens intresse och eventuell främja för fred och demokrati utomlands. Likwa mycket som beskattningsrätt är kopplad till en stat så är också en armé kopplad till en stat. För att göra det mer konkret så kan vi kolla på NATO som är en militärallians med flera av världens stormakter. NATO har ingen stående armé som kan sättas in direkt vid en väpnad konflikt, utan det består av ett samarbete där länder självmant väljer vad de vill hjälpa till med. Om världens största försvarsallians inte strävar efter en stående armé så kan vi dra slutsatsen att en sorts europeisk armé är bara en våt dröm för partier utan verklighetsförankring inom försvarspolitik.
  2. Sverige behöver sätta svenska intressen och stärka vår närvaro runt Östersjön. Den svenska försvarsmakten har under borgerliga regeringar och vänsterregeringar lidit av stora nedskärningar och man har behandlat det svenska försvaret som en budgetregulator, politiker kan ibland gå in och ta X antal pengar från försvaret för att prioritera ineffektiva investeringar. Den här mentaliteten måste få sitt slut och vi i Sverigedemokraterna hoppas att den kommande regeringen kommer ta huvudet från sanden och se försvaret som en nödvändig utgift i den svenska statsbudgeten. Under kalla kriget kunde Sverige mobilisera runt 800 000 soldater och vi hade en av världens bästa flygvapen och ett Hemvärn som verkligen kunde verka över hela Sverige. Idag har vi ungefär 50 000 soldater där majoriteten består av hemvärnssoldater. Efter kalla krigets slut resonerade politiker att den stora freden har anlänt och att sannolikheten för framtiden konflikter är otrolig minimal så vi kan börja skära ner. Det är en otrolig naiv syn och jag deltog på en föreläsningen där huvudsekreteraren Tommy Åkesson specifikt sa att ifall det finns 1% chans att Sverige dras in i en konflikt så måste v i förbereda oss för det. Vi kan ställa oss frågan om vi redan befinner oss i ett nytt kallt krig, rysk frammarsch i Ukraina, konflikter i Mellanöstern, Turkiet som bedriver en aggressiv utrikespolitik, Kina som köper upp mark och infrastruktur i Europa, ryska kräkningar av svensk territorium. Vi måste inse att Sverige behöver rusta upp för vårt närområde har aldrig varit osäkrare än på länge. Att då först och främst vurma om en EU-armé och försöka måla upp det som en sorts lösning på frågan är otroligt naivt och det har ingen förankring i det svenska samhället. 2018 gjordes det en undersökning från Inizio gällande stödet för NATO, 43% av det svenska folket ville se et medlemskap och 37% ville inte se ett medlemskap i NATO. Än idag finns det ingen stor majoritet för ett NATO-medlemskap och det skulle knappast finnas en stor majoritet för en EU-armé. Vi behöver stärka vårt egna försvar med fler regementen, starkare Hemvärn, fler ytstridsfartyg, flygplan och ubåtar. Den svenska armén ska prioritera Sverige svenska intressen först och inte europeiska. Vi har gjort det i över hundra år och vi ska fortsätta på den linjen.
  3. En armé måste ha en förankring till det land det försvarar, svenska soldater hyser störst lojalitet och kärlek för Sverige och inte Tyskland eller Frankrike. För att en armé ska kunna fungera effektivt så måste den ha en förankring bland folket, samhället som den ska skydda och en kärlek för medborgarna. Det är ofta som politiker glömmer bort den psykologiska/moraliska aspekten av krigsföring och hur en armé ska organiseras. Den svenska försvarsmakten har en otrolig lång tradition över att ha en förankring till det svenska folket och vårt samhälle. Det är en otrolig viktig aspekt för att kunna utbilda bra soldater. En soldat kopplad till ett lands armé vet hur man opererar i den miljön, man känner till samhället man ska försvara, man har en djup kärlek för vad det samhället står för. 2018 genomfördes en övning där svenska soldater skulle simulera att befria Norge mot NATO-trupper och vi lyckades slå vinna den övningen. En svensk soldat kommer aldrig ha samma kärlek eller mentalitet att beskydda Paris eller Wien som den känner för sin hemstad. Lika så gäller franska soldater som ska kriga på Stockholms gator, Bodens skogar eller Roslagens kobbar. Svenska soldater red inte in i det tysk-romerska riket för att tyskarna i Mecklenburg kallade på hjälp, de red in på tysk mark för att den svenska konungen Gustav II Adolf beordrade dem att göra det. De slogs för sin svenska konung och inte för någon tyska borgmästare. Det säger en del om mentaliteten som gäller inom armén och vi kan ta lärdom över det även idag. Det är svenska soldater som tränar varje dag att försvara Sverige, inte tyska, polska, spanska, grekiska eller franska soldater. Det gäller också soldater som varje dag tränar att försvara Frankrike, Polen och Grekland.

Låt inte borgerliga och vänsterpartier diktera den svenska försvarspolitiken. De har gjort det ett antal år och vi ser nu konsekvenserna av deras ageranden. Sverigedemokraternas är Sveriges försvarsvänligaste parti som sätter Sverige först och våra egna intressen. Det är dags att rusta upp och försvara Sverige samt Östersjön.
submitted by CatholicLunkan to ModellMedia [link] [comments]


2020.10.27 19:48 Krexington_III Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)

Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)
EDIT: "KÄRA Dan Jörgensen" heter det såklart
Det här utmärkta inlägget i atomkraftsdebatten postades på /denmark för nån vecka sen av JPDueholm och jag tycker vi kan behöva den här typen av faktainjektion i den svenska debatten också, så jag översatte det. Jag är väl medveten om att jag inte är nån översättare, och texten är definitivt lite styltig pga detta - mina ursäkter, och jag hoppas att den ändå kommer någon till glädje. (Källorna kommer i kommentarerna.)
-----
Kära Dan Jörgensen
För en tid sedan såg jag en video på klimat-, energi- och försörjningsministeriets Facebook-sida.
I videon spenderade du 1 minut och 14 sekunder på att förklara varför vi inte borde ha kärnkraft i Danmark. Videon finns här:
https://www.facebook.com/klimaministeriet/videos/3827041500700123/
Kärnkraft är ett otroligt spännande ämne, och diskussioner om kärnkraft blir ofta mycket känslomässiga. Alla har en åsikt om kärnkraft. Tyvärr kryddas dessa diskussioner ofta med en god portion fantasi och seglivade myter. Jag skulle vilja försöka belysa dessa. Jag tycker inte att det är ett krav att du som energiminister i ett vindkraftsland måste vara expert på området. Jag påstår mig inte heller själv vara det. Men precis som du så älskar jag att läsa böcker och jag har läst mycket om denna otroligt missförstådda metod för energiproduktion. I grund och botten delar vi samma oro för framtiden när det gäller klimatförändringen som vi som människor står inför. Precis som du vill jag planetens och framtida generationers bästa. Om du vill vill jag visa dig hur kärnkraft kan vara en hjälp på vägen mot en ljusare framtid.
I din video gick du in på följande områden:
· Risken, här i meningen olyckor
· Kärnkraftverk som terroristmål
· Miljövinkeln, dvs. avfallet
· CO2-utsläpp under byggnationen
· Byggtid och pris
Jag skulle vilja få kommentera dessa punkter, men till skillnad från i din muntliga presentation kan jag inte göra det på fullt så kort tid. Det tar tid att komma till sakens kärna, men jag hoppas att du kommer att läsa ändå. Vi börjar med olyckorna.
Olyckor
I den civila kärnkraftens historia finns det tre olyckor som samtalet alltid går till: Three Mile Island, Chernobyl och Fukushima. Du får leta länge efter människor som inte har hört talas om ovanstående trio, men du får också leta länge efter människor som har lyckats bekanta sig med de verkliga hälsokonsekvenserna av olyckorna. Nu vrider vi först klockan 41 år tillbaka.
Three Mile Island - USA - 1979
Vid anläggningen i Three Mile Island i Pennsylvania ledde ett funktionsstört ventil- och styrsystem enligt United States Nuclear Regulatory Commission [1] tekniker vid anläggningen att missförstå vad som pågick. Som ett resultat av ett mekaniskt och mänskligt fel inträffade en partiell härdsmälta. Olyckan resulterade i en stor räkning till anläggningens ägare, men hade ingen hälsomässig betydelse för befolkningen i området. De fick sig dock en förskräckelse. De cirka 2 000 000 invånarna i området utsattes för 0,01 millisievert (mSv) strålning på grund av de radioaktiva ädelgaser som släpptes ut. Som jämförelse ger en röntgen av bröstkorgen 0,06 mSv, dvs. 6 gånger mer. Anledningen till att konsekvenserna inte blev större var att reaktorn hade en reaktorinneslutning. En sådan är gjord av 1,5 meter tjock armerad betong och syftet är att hålla de saker som vi inte vill ha ut bland oss ​​människor om saker går fel, på insidan.
Det mest olyckliga var tidpunkten. Olyckan hände samtidigt som filmen "The China Syndrome" med Jane Fonda i huvudrollen visades på biografer. Filmen handlade om en olycka vid ett kärnkraftverk. Reaktorhöljet vid anläggningen fungerade som avsett, men det glömdes delvis i panikvågen. Olyckan ledde till ett antal förbättringar i branschen: nya säkerhetsprotokoll, bättre utbildning av personal och ett antal tekniska förbättringar vid fabrikerna.
Tjernobyl - Ukraina - 1986
Tjernobylanläggningen var en bristfällig sovjetisk dröm; ett enormt prestigeprojekt för Sovjetunionen. Anläggningen hade 4 RBMK-1000-reaktorer, en grafitmodererad reaktordesign som konstruerades på rekordtid utan särskild hänsyn till säkerheten.
Det var en mycket tveksam design som aldrig skulle ha godkänts i väst, och värst av allt, det var en reaktordesign utan ett reaktorhölje som på Three Mile Island. Istället låg en 1000 ton tung stålplåt ovanpå reaktorn [2].
Den felaktiga utformningen, en kultur av att mörka säkerhetsbrister och ett brett spektrum av operatörsfel resulterade i den värsta kärnkraftsolyckan i den civila kärnkraftens historia. Stålplattan ovanpå reaktorn blåstes av och stora mängder radioaktivt jod-131 och cesium-137 släpptes ut i atmosfären.
Enligt FN: s vetenskapliga kommitté för effekter av atomstrålning (UNSCEAR) [3] dog 2 till följd av explosionen. Av räddningspersonalen fick 134 akut strålsjuka. Av de 134 dog 28 inom den första månaden. Under perioden från olyckan till 2005 dog 20 från ovanstående grupp. Resten utvecklade därefter hudproblem och gråstarr. Inte alla dödsfall har direkt samband med strålning.
Mellan 1986 och 2005 registrerades mer än 6 000 fall av sköldkörtelcancer bland invånare i Vitryssland, Ryssland och Ukraina, vilket kan vara direkt kopplat till strålningsexponering vid tidpunkten för olyckan. Dödligheten för denna form av cancer är lyckligtvis extremt låg, och av de mer än 6 000 som fick diagnosen cancer dog 15 stycken under en period av 25 år.
Enligt professor Gerry Thomas från Imperial College London [4] består strålningen från olyckor främst av alfa- och beta-strålning från jod-131 och cesium-137. Alfastrålning kan stoppas av ett papper men blockeras också av huden. Betastrålning kan man skydda sig mot genom att gå inomhus och stänga fönstren. Jod-131 och cesium-137 är skadliga att inta. Detta kan undvikas genom att inte dricka mjölk från kor som har betat i de förorenade områdena, liksom att inte äta mat från närområdet.
Orsaken till den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer efter olyckan var jod-131-kontaminering i mjölk. Om myndigheterna hade varnat invånarna i området att inte dricka den starkt kontaminerade mjölken, delat ut jodtabletter i tid och bett befolkningen att stanna inomhus, kunde konsekvenserna av olyckan ha varit betydligt mindre.
Enligt UNSCEAR registrerades ingen ökning av andra cancerformer eller sjukdomar som kan orsakas av strålskador. Det fanns heller ingen ökning av fosterskador. De c:a 6 000 000 invånare i de drabbade områdena utsattes för 9 mSv-strålning under en period av 25 år. Detta motsvarar den mängd strånlning som erhålls från en CT-scanning på ett sjukhus under några minuter.
I olyckan förstördes reaktor nummer 4 vid anläggningen. Trots detta fortsatte anläggningen att producera el i ytterligare 14 år fram till december 2000, då den sista reaktorn stängdes av politiska skäl. Sedan 1986 har människor arbetat i området, som idag är en turistmagnet.
Tjernobyl var utan tvekan en katastrof för de inblandade och 65 liv förlorades. Antalet är dock mycket lägre än vad de flesta tror. Strålningens hälsokonsekvenser kunde i de flesta fall ha undvikits helt om myndigheterna hade vidtagit rätt försiktighetsåtgärder. Olyckan blev ett enormt psykologiskt trauma för de över hundratusentals människor som var tvungna att flytta för att aldrig kunna återvända hem.
Fukushima - Japan - 2011
11 mars 2011 var en särdeles dålig dag i Japans historia. Först drabbades landet av den fjärde största registrerade jordbävningen i världshistorien, sedan av en tidvattenvåg som på vissa ställen mätte upp till 38 meter och slutligen en tredubbel härdsmälta vid Fukushima Daiichi-anläggningen.
Till kraftverkets försvar måste det sägas att det inledningsvis klarade jordbävningen. Den automatiska avstängningsproceduren startade, men tyvärr översvämmade den efterföljande, 13 meter höga, tidvattenvågen nödgeneratorerna. Dessa var emot all logik placerade i lågt belägna områden. En var till och med belägen i anläggningens källare. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) [5] hade valt att ignorera varningar om att området skulle kunna drabbas av mycket högre tidvatten än de själva hade räknat med. Dessutom hade anläggningen en alltför låg skyddsmur mot havet.
Onagawa-anläggningen, lite längre upp längs kusten och ännu närmare jordbävningens epicentrum, hade en 14 meter hög skyddsmur mot havet. Onagawa-anläggningens 3 reaktorer stängdes av utan problem och överlevde jordbävningen och tsunamin.
Hur många människor dog som ett resultat av strålningen som frigjorts av den tredubbla härdsmältan? Enligt UNSCEAR [6] är svaret 0. Det är också osannolikt att en ökning kommer att ses i fall av sköldkörtelcancer i befolkningen eftersom mängden strålning som frigjordes var så låg. Fukushima hade en reaktorinneslutningsbyggnad som inneslöt det mesta av det radioaktiva materialet.
Det uppskattas att cirka 20 000 människor dog på grund av tsunamin och cirka 1 500 dog som ett resultat av områdets evakuering. Ingen dog som resultat av strålning. Evakueringen genomfördes i panik i ett land som först drabbades av en enorm jordbävning och senare en tidvattenvåg. Äldre, sjuka och behandlingskrävande människor skyndades iväg i bussar. Utan tillgång till mat, vatten eller nödvändig vård. Många dog på grund av stress, kyla, brist på vård och brist på boende.
I den japanska regeringens försvar måste det sägas att omfattningen av olyckan ursprungligen inte var tydlig, varför evakueringen genomfördes. Men genomförandet var under all kritik. Enligt International Atomic Energy Agency (IAEA) [7] var mängden strålning befolkningen utsattes för låg och jämförbar med global naturlig bakgrundsstrålning. Ny forskning tyder på att det inte var nödvändigt att evakuera området överhuvudtaget, och att en invånare i staden Fukushima skulle ha en förkortad livslängd till följd av olyckan som skulle vara mindre än en invånare i London på grund av luftföroreningar [8]. Att stänga ute delar av befolkningen i nästan ett decennium kan inte på något sätt försvaras.
Risken
När vi ser tillbaka på olyckorna med all kunskap som samlats in genom studier och hälsoundersökningar blir det snabbt klart att hälsokonsekvenserna på grund av strålning är små. Ändå har vi människor problem med strålning. Vi har psykologiska problem med strålning. Strålning kan inte ses, höras, luktas eller smakas. Det finns en bra anledning till det.
Den värld vi befinner oss i är full av strålning. Det är omöjligt att isolera sig från den. Strålningen kommer från jorden och från rymden. Detta kallas bakgrundsstrålning och nivån bestäms av geografin. Strålning kommer också från maten vi äter, från vårdbehandlingar och från våra egna kroppar. Till och med om vi tar en simtur i havet, så simmar vi i uran. Det finns över 4 miljarder ton uran i världshaven.
Kroppen skiljer inte mellan naturlig strålning, den strålning vi får i vårdbehandlingar eller strålning som frigörs till följd av en olycka i ett kärnkraftverk [9]. Det finns bebodda områden i världen där strålningsnivåerna är mycket högre än runt Fukushima och Tjernobyl.
Ramsar, en kuststad i norra Iran med över 30 000 invånare, har världens högsta nivå av bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålningen i vissa områden är 260 mSv per år [10]. Som jämförelse kommer den japanska regeringen inte att tillåta invånare att flytta tillbaka till områden där strålningsnivåerna överstiger 20 mSv per år [11].
En sammanfattning av studier om befolkningen i Ramsar av Sydney Lance [12] drog slutsatsen att det i allmänhet inte finns några negativa hälsoeffekter av att bo i områden med hög bakgrundsstrålning. Rentav ses en lägre förekomst av genetiska defekter och en lägre förekomst av lungcancer jämfört med befolkningsgrupper som bor i områden med lägre nivå av bakgrundsstrålning.
Vi måste ta itu med den irrationella rädslan för strålning, eftersom det i mycket större utsträckning är den stress som människor utsätts för när de tas bort från sina hem, som är skadlig. Radiofobi är den verkligt stora mördaren.
Alla branscher har olyckor. Kärnkraftsindustrin är inget undantag. Tjernobylolyckan var unik genom att reaktortypen aldrig skulle ha godkänts i väst utan en reaktorinneslutning. Efter olyckan gjordes ett stort antal konstruktiva förändringar av de återstående RBMK-reaktorerna så att olyckan inte skulle kunna upprepas. Det finns fortfarande RBMK-reaktorer i drift idag. Smolensk-3-reaktorn i Ryssland togs i drift 1990 och förväntas fortsätta till 2035.
Fukushima började producera el 1971. På detta sätt tillverkade anläggningen koldioxidfri el i 40 år innan den drabbades av katastrofen, som faktiskt kunde undvikts. Tsunamiexperter ignoreras inte längre och nödkraftgeneratorer kommer inte längre att placeras i lågt belägna områden. Dessutom måste vi komma ihåg att reaktorhöljena på de 3 reaktorerna som smälte ner faktiskt fungerade, och att de faktiska utsläppen var 100 gånger mindre än i Tjernobyl. Enligt internationella riktlinjer för evakuering vid radioaktivt utsläpp var den frigjorda mängden så liten att det inte över huduv taget var nödvändigt att evakuera befolkningen under en längre tid och absolut inte i ett knappt decennium. Om vi räknar samman dödsfallen för kärnkraft, dvs dödsfall i samband med produktion, gruvdrift och olyckor, och jämför med produktionen av el från brunkol, kol, olja, biomassa och gas, är slutsatsen klar: Kärnkraft är det absolut säkraste sättet att producera el. Det finns absolut minst antal dödsfall per producerad energienhet. Kärnkraft är ännu säkrare än vind, sol och vattenkraft (vattenkraft), se figur 1 [13].

Figur 1: Antal dödsfall per terrawatt-timme. I motsats till vad de flesta tror, så er atomkraft ett otroligt säkert sätt att producera elektricitet på. Från: Ourworldindata.org
Om du är bekymrad över riskerna med atomkraft, så kan jag inte rekommendera att cykla, köra bil eller ta en flygsemester. För att inte tala om att röka eller vara överviktig. Sannolikheten är långt större att dö av de sakerna.
Kärnkraftverk som terroristmål
Ett kärnkraftverk är inte ett lätt mål för terrorism. Åtkomstvägar övervakas, det finns taggtrådsstängsel, vaktposter, biometrisk åtkomstkontroll, skyddsdörrar, lås och långa korridorer med tjocka ståldörrar.
Ett kärnkraftverk är en tuff nöt att knäcka. Det är värt att notera här att själva reaktorhöljet, säkerhetsstrukturen runt själva reaktorn, är en av de starkaste människoskapta strukturerna som finns. Att flyga ett passagerarplan in i reaktorbyggnaden kommer att resultera i en mindre fläck, ett stort saneringsarbete och ett sorgligt öde för passagerarna ombord på planet. I slutet av 1980-talet testade amerikanerna vad som skulle hända om ett F-4 Phantom-flygplan flögs med 800 km / h in i en armerad betongvägg, till och med med mindre förstärkning än den som användes vid anläggningarna. Planet gick naturligtvis i 1000 bitar när det träffade väggen. På ett ställe uppstod en 6 cm djup spricka och så var det med det. Videon finns på YouTube och den är ganska underhållande [14].
Historiskt sett genomfördes den mest uppseendeväckande attacken mot ett kärnkraftverk 1982, när en kärnkraftsmotståndare avfyrade 5 pansarskott över floden Rhône mot ett franskt kärnkraftverk under konstruktion. Attacken orsakade mindre skador, och gärningsmannen Chaïm Nissim gick därefter in i politiken i det gröna partiet i Schweiz.
Om du som terrorist vill skada ett lands kritiska infrastruktur finns det mycket lättare och mindre skyddade mål som jag inte kommer att gå in på här. Men tänk om Nordkorea attackerade ett kärnkraftverk med en interkontinental ballistisk missil? Ja, då skulle det minsta av våra problem vara skadan på anläggningen. Vad sägs om en meteor? Det finns gott om galna scenarier. Det kallas science fiction och har inget att göra med en seriös debatt om kärnkraft.
Avfallet
För att förstå vad som kommer ut ur en reaktor måste vi först förstå vad vi stoppar in i en reaktor. Bränslet i den vanligaste typen av reaktor idag består av uran. Uran återfinns naturligt i tre olika versioner: Uranium-234, Uranium-235 och Uranium-238. Den typ vi är intresserad av heter Uranium-235. Den kan klyvas på atomnivå, och användas som bränsle i en reaktor.

Figur 2: Översikt över alfa-, beta- och gammastrålnings genomträngningsförmåga. Från: Wikipedia.
Uran-235 utgör 0,7% av det uran som finns i naturen, så koncentrationen måste ökas till 3-5% innan vi kan använda det. Slutprodukten är små hårda bränslepellets bestående av uranoxid. Dessa är inte särskilt radioaktiva, och strålningen de avger är alfa-strålning som kan stoppas av huden eller av ett papper. Penetrationsförmågan för de olika strålningstyperna visas i figur 2. Bränslepelletsen monteras slutligen i långa stavar omgivna av zirkonium som är redo att sättas in i reaktorn. Men mer intressant är hur mycket energi det finns i dessa bränslepellets. Det som gör uran unikt är den enorma energitätheten.

Figur 3: En 5 gram bränslepellet av uranoxid. Foto: Wikipedia.
En bränslepellet väger 5 gram, något mer än ett A4-papper, och stor som en pekfingernagel vilket framgår i figur 3. I en lättvattenreaktor får vi lika mycket energi ur en 5-grams bränslepellet som det finns i 640 kg ved, 400 kg kol, 360 m3 naturgas eller ca. 3 fat olja, och då har vi faktiskt bara använt 5% av energin i pelleten. Det finns en enorm mängd energi i uran. Det betyder också att det behövs väldigt lite för att producera riktigt mycket ström.
Hur mycket uran används egentligen i ett kärnkraftverk per år? Vi kan ta ett typiskt kärnkraftverk på 1000 megawatt och jämföra det med ett kolkraftverk på 1000 megawatt. Vi är här uppe i en storleksordning där vi kan producera el till mer än 1 000 000 människor per år. Enligt World Nuclear Association [16] måste kärnkraftverket använda 27 ton uran per år, medan kolkraftverket måste använda 2 500 000 ton kol per år för att producera samma mängd el. Det koleldade kraftverket producerar också ca. 300 000 ton aska, som inkluderar arsenik, bly och kvicksilver. Dessutom släpper det koleldade kraftverket ut mer än 6 000 000 ton koldioxid i atmosfären per år [17].
Däremot så släpper kärnkraftverket inte ut koldioxid i atmosfären och bränslestavarna producerar el i 18 månader (i vissa reaktortyper ännu längre) innan de måste bytas ut.
Det använda bränslet lagras sedan i vatten för att kylas ned, och när det har svalnat tillräckligt kan det återvinnas eller lagras i stål- och betongbehållare. En sådan väger ungefär 180 ton och är inte precis bara att flytta runt hursomhelst. Hur de ser ut kan ses i figur 4.

Figur 4: Behållare för förvaring av använt kärnbränsle. Foto: Holtec.
Använt bränsle är det som de flesta troligen kallar kärnavfall. Men egentligen är det inte alls avfall; det finns fortfarande en enorm mängd energi i det. Vi kan istället kalla det använt bränsle. Efter 18 månader i reaktorn har bränslet förlorat 5% av sin energi och kan, som tidigare nämnts, återvinnas. Detta görs idag i Frankrike, England, Ryssland, Indien och Kina.
Om du väljer att återvinna bränslet i vårt kärnkraftverk på 1000 megawatt skiljs restprodukter ut vid återanvändningen. Dessa kan klassificeras som verkligt avfall. Detta förglasas. Det vill säga inkapslas i glas och förseglas i rostfria cylindrar. Vår anläggning, som skulle kunna producera koldioxidfri el åt mer än 1 000 000 personer, skulle producera 3 kubikmeter av detta per år [18].

Figur 5: Comanche Peak, Texas. Foto: Google Earth.
Ovan är ett flygfoto av kärnkraftverket Comanche Peak i Texas. Det har två reaktorer på 1218 megawatt och 1207 megawatt respektive. De två tillsammans kan generera koldioxidfri el åt mer än hälften av Danmarks befolkning. Längst ner till höger på bilden finns cylindrarna där det använda bränslet lagras. Efter att ha producerat koldioxidfri el till mer än 2 500 000 personer i 30 år kan det använda bränslet, som lagras i torrförvaring, förvaras på ett område som mäter 30 x 40 meter. Det är inte ens en halv fotbollsplan, och kom ihåg att det använda bränslet fortfarande bara har använt 5% av energin.
Efter användning av bränslet har vi fortfarande de klyvningsprodukter som vi inte kan använda. Hur länge ska de förvaras och var? Det faktiska avfallet måste lagras i 500 år. Om vi exempelvis ​​väljer att inte återanvända utan istället deponerar bränslet som bara har använts en gång, innehåller det 0,8% plutonium. Plutonium-239 har en halveringstid på drygt 24 000 år. Det innebär att det tar 24 000 år innan det är hälften så radioaktivt som det var från början.
Här behöver vi bara ha grundskolans fysik för att förstå varför det inte är ett problem. När något har en lång halveringstid betyder det att det inte är särskilt radioaktivt. För det mesta står det bara där och ingenting händer. Den strålning som ändå avges från Plutonium-239 är alfastrålning, och alfastrålning kan som tidigare nämnts stoppas av ett papper.
Var tusan ska vi lagra det då? I Finland förväntas slutdepå Onkalo öppna 2025. Här lagras avfallet 450 meter under jorden i berggrunden. I geologiska områden som har varit stabila i miljontals år.
I samband med projektet undersökte Strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) [19] konsekvenserna av den värsta tänkbara olyckan; om det fanns ett hål i behållarna med avfall efter 1000 år och en stad byggdes ovanpå platsen.
I ett sådant katastrofscenario skulle en person som valde att bo på den mest förorenade platsen och bara åt mat och drack vatten från det lokala området få en ökad strålningsmängd på 0,00018 mSv per år. Det motsvarar att äta 2 bananer.
Vi vet vad vi ska göra med det radioaktiva avfallet, vilka behållare det ska placeras i för att skydda miljön och var det ska lagras. Mängden som ska lagras är försvinnande liten eftersom det finns så otroligt mycket energi i uran. I USA produceras cirka 20% av elen med kärnkraft. Under de senaste 60 åren har amerikanska kärnkraftverk producerat ca. 70 000 ton använt bränsle. Det låter kanske mycket, men som jämförelse producerar amerikanska kolkraftverk samma mängd på en timme [20].
Alla industrier producerar avfall, även den gröna tekniken. Vindturbinblad grävs ner när turbinen har gjort sitt. Figur 6 visar hur det ser ut i Wyoming. Detta sker också här i Danmark [21]. Solpaneler innehåller kadmium, som inte har någon halveringstid. Det är giftigt fram till den dag jorden inte längre existerar. Vi behöver all teknik som kan minska våra koldioxidutsläpp, och det är viktigt att komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med alla former av energiproduktion.

Figur 6:Uttjänta vindkraftverksvingar begravs i Wyoming. I Danmark gör vi det i Randers. Foto: Benjamin Rasmussen för Bloomberg Green.
För att runda av frågan om det radioaktiva avfallet, så rör det sig om en försvinnande liten mängd. Det blir omhändertaget från början till slut. Industrin betalar själv kostnaderna, det är reglerat i lag, och avfallet har aldrig i den civila kärnkraftens historia orsakat några olyckor.
CO2 som släpps ut under byggandet av ett kärnkraftverk
Ett uttalande som: "allt cement och allt stål som ska användas för att bygga en så stor anläggning, det förorenar också med CO2", är inte särskilt konkret. För att göra det konkret måste vi ställa den troligen viktigaste frågan alls när vi studerar energiproduktion:
- Jämfört med vad?
Om vi ​​tittar på hur många tusen ton material som behövs för att producera en terrawattimme elektricitet illustrerar figuren nedan från US Department of Energy [22] (översatt till danska) detta ganska bra:

Figur 7:Materialåtgång i tusental ton per TWh producerad ström.
I det stora energispelet är ingenting gratis och alla metoder för att producera el använder resurser. Dessa kan vara betong, aluminium, koppar, stål eller sällsynta jordartsmetaller för vindkraftverk.
Enligt figur 7 behöver ett kärnkraftverk inte använda särskilt mycket material när det ställs mot hur mycket energi det producerar. Faktum är att det är tio gånger mindre jämfört med vindkraft. Ju mindre material vi behöver, desto mindre behöver vi förstöra planeten i våra försök att rädda den.
Vi kan också undersöka koldioxidavtrycket för de olika energiproduktionsmetoderna under hela deras livstid. Alltså gruvdrift, konstruktion, bränsleproduktion, infrastruktur, drift, underhåll, avfallshantering och demontering. En sådan vagga-till-grav-analys genomfördes av det svenska statliga energibolaget Vattenfall 2018 [23].
I deras energiportfölj finns vind, biomassa, vattenkraft, gas, kärnkraft, kol och sol. Deras största havsbaserade vindkraftsparker inkluderar Horns Rev 3, Thanet och DanTysk. De största kraftverken är Ringhals och Forsmark, som båda är kärnkraftverk, och Moorburg, som är ett koleldat kraftverk.
Så vad kom Vattenfall fram till i sin vagga-till-grav-analys?

Figur 8: Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity generation, 2018.
Enligt Vattenfall släpper ett kärnkraftverk ut minst CO2 sett till hela kraftverkets livstid, vilket framgår av figur 8. Ovanstående är angivet i gram CO2 per kWh. Det bör också nämnas att demonteringsfasen för de flesta energikällor inte väger särskilt tungt, eftersom metaller och betong kan återvinnas.
I analysen uppskattas livslängden för ett havsbaserat vindkraftverk till 20 år. Livslängden för Ringhals 1 och 2 är 50 år, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 är 60 år. Som jämförelse har det amerikanska kärnkraftverket Turkey Point fått sin licens utökad till 2053 [24]. Det ger en livslängd på 80 år. Ju längre en anläggning får arbeta, och ju längre ett vindkraftverk håller, desto lägre är CO2-avtrycket.
Vad analysen inte nämner är avtrycket av de olika energiproduktionsmetoderna på landskapet, vilket kan bidra till att påverka vilda djur, växtliv och biologisk mångfald. Bryr vi oss om hur mycket de olika energiproduktionsmetoderna påverkar landskapet har det studerats av Brook & Bradshaw [25].

Figur 9: Areal som krävs vid produktion av elektricitet.
Figuren ovan uttrycker hur stort område som krävs (inklusive gruvdrift) per enhet producerad el. Ett kärnkraftverk som kan producera el till 4-5 miljoner människor behöver bara uppta 2 km2. Biomassa kan ses ha stor landskapspåverkan, som kan påverka den biologiska mångfalden och djurlivet.
För att sammanfatta ovanstående tar ett kärnkraftverk väldigt lite utrymme och ger plats för djur och natur. Det kräver inte särskilt mycket resurser i förhållande till hur mycket el det kan producera, och sett under hela sin livstid är dess koldioxidavtryck otroligt lågt.
Byggtid och pris
Att bygga ett kärnkraftverk kan jämföras med andra stora projekt som t.ex. Femern-förbindelsen. I debatten nämns ofta tre byggnader i Europa: Hinkley Point C i England, Flamanville 3 i Frankrike och Olkiluoto i Finland.
Alla tre projekten har stött på stora budgetöverskridanden och förseningar. Som reaktordesign har Arevas europeiska tryckreaktor (EPR) valts. Designen utvecklades av franska Framatome och tyska Siemens. Att utmaningar uppstår när man slår samman ett franskt och ett tyskt designteam förvånar förmodligen ingen.
Reaktorerna är prototyper och de första i sitt slag i en ny generation. I England har inga nya kärnkraftverk byggts på 20 år. Detsamma gäller för de andra projekten. Det har funnits en enorm inlärningskurva överlag i uppgradering av arbetskraften, uppgradering av försörjningskedjor och i projektledning. Godkännanden och licenser måste erhållas och allt är svårt till en början.

Figur 10: Hinkley Point C i England, världens dyraste kärnkraftverk. När det står färdigt kommer det kunna producera CO2-fri ström til omkring 6.000.000 hem i minst 60 år. Foto: EDF.
I andra delar av världen byggs det till halva eller en tredjedel av priset i Europa. Det går också mycket snabbare. Beror det på att de fuskar och struntar i säkerheten? Detta undersöktes av Energy Technologies Institute i England 2018 [26].
Det enkla svaret är att de i andra delar av världen har blivit riktigt bra på att bygga. Precis som vi i Europa varit tidigare, exempelvis i Frankrike på 70- och 80-talet. Men för att bli det igen krävs viss lärdom.
När den första enheten har byggts och vi eliminerat kostnaden för att uppgradera arbetskraften, etablera försörjningskedjor, få tillstånd, och policyn har fallit på plats, faller priset och byggtiden markant. Detta är vad vi ser på andra ställen i världen, och dessa erfarenheter kan också överföras till europeiska projekt.

Figur 11: Installation av reaktorinneslutningens botten vid Hinkley Point C, Foto: EDF.
Vid Hinkley Point C byggs två identiska reaktorer och erfarenhet från konstruktionen av den första reaktorn överförs till den andra reaktorn. Installationen av inneslutningsbyggnadens botten på reaktor nummer 2 gick 30% snabbare, dvs. byggtiden minskade från 57 till 39 dagar [27].
En stor del av kostnaden för att bygga ett kärnkraftverk är lånekostnader. På Hinkley Point C i England hamnar lånekostnaden över de faktiska byggkostnaderna. I Tjeckien, som planerar att bygga ut kärnkraftverket i Dukovany, har man lärt sig av detta,. Här kommer staten att finansiera 70% av lånet till energibolaget CEZ till en ränta på 0% under byggandet och en efterföljande ränta på 2% under drift [28].
Polen, som idag är djupt beroende av fossila bränslen, är också i planeringsfasen för landets första kärnkraftverk. Parallellt är planen att utvidga förnybara energikällor [29].
Även om byggandet inte går så snabbt i Finland, är de i planeringsfasen för en annan reaktor. Den här gången en rysk VVER-1200-modell på finska Hanhikivi-halvön [30].
Kärnkraftverk är dyra projekt när vi tittar på de initiala kapitalkostnaderna. Men återigen måste vi ställa frågan: "jämfört med vad?" Förnybara energikällor blir billigare och billigare idag. När man jämför priser mellan olika metoder för att producera el idag hänvisas ofta till "nivåiserad energikostnad" (LCOE). LCOE är användbart när man jämför traditionella metoder för kraftproduktion. Modellen är ett uttryck för priset "på insidan av staketet". Situationen är dock annorlunda med förnybara energikällor. Det ligger i solens och vindens natur att elproduktionen beror på vädret. Det ställer krav på elnätet och det ställer krav på backup när vädret inte blir som man velat. Det ställer således krav på vad som finns på andra sidan "staketet".
Dessa kostnader ingår inte i LCOE-beräkningen. När vinden inte blåser i Danmark bränner vi kol, biomassa och gas. För förnybara energikällor bör System-LCOE [31] användas istället, vilket inkluderar priset för integration i elnätet. Ju högre andel förnybar energi vi lägger till elnätet, desto mer stiger priset.
Ett modernt kärnkraftverk kan leverera koldioxidfri el oavsett väder och leverera några av de viktigaste sakerna i elnätet, något som sällan är prissatt, nämligen försörjningstrygghet. Det kan göra i minst 60 år, i regn och snö, i sol och vind. Vi kan sedan försöka jämföra priset på en sådan anläggning med priset på att bygga en konstgjord ö och att sätta upp vindkraftverk som behöver bytas ut efter 25 år i vårt slit-och-släng-samhälles anda.
En grönare framtid
Så kära Dan Jørgensen och kära läsare, tack för att ni hållit ut såhär länge. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa till att korrigera några av de vanliga missuppfattningarna om kärnkraft som gång på gång presenteras i debatten. Om vi ​​ska ha en seriös diskussion om framtidens energimix måste den ske på en informerad grund och med den senaste kunskapen. Vi måste lägga våra känslor åt sidan och inte stänga ögonen när vi får information i ett område som är svårt att förstå.
Kärnkraft är inte det första många tänker på när vi pratar om energiproduktion med lågt CO2-avtryck. Hemligheten ligger i det faktum att det finns så mycket energi i uran att det är svårt att förstå, men det kan faktiskt utnyttjas ännu bättre än det görs i den traditionella lättvattenreaktorn idag.
Tänk dig att vi har en gammaldags glödlampa på 100 W. Vi skulle vilja generera ström till den. Om vi ​​använder 1 g naturligt uran (0,7% uran-235) i en lättvattenreaktor kan glödlampan lysa i 182 år. Om vi ​​använder 1 kilo uran av den typ som faktiskt används i en lättvattenreaktor (5% uran-235), kan lampan lysa i 1171 år. Om vi ​​använder 1 kilo naturligt uran men den här gången i den ryska bridreaktorn BN-800, kommer glödlampan att kunna lysa i 25 700 år. Om vi ​​använder biomassa och träpellets, som vi gör i Danmark, kommer 1 kg trä att producera el i 1,2 dagar [32].
Nya reaktortyper är under utveckling och amerikanska NuScale har varit de första i världen som godkänner en liten, modulär reaktordesign som är mindre än de stora anläggningar vi känner till idag [33]. Dessa kan användas för mycket mer än bara matning av elektroner i vägguttaget. Små avancerade reaktorer kan t.ex. hjälpa till att avkarbonisera industriella processer genom att producera ånga som är så varm att den kan användas för att smälta t.ex. aluminium. Värmen kan användas för fjärrvärme, de kan användas för att ta bort salt från havsvatten, producera väte för tunga transporter, samt att små reaktorer är bättre anpassade till de fluktuationer i elnätet som de förnybara energikällorna skapar.
Även här i Danmark forskas på detta område. Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies arbetar för att utveckla den framtida 4: e generationens kärnkraft i form av reaktorer med smält salt.
Vi behöver alla verktyg vi har i verktygslådan i kampen mot de klimatförändringar som vi har i sikte. I Danmark enades vi 1985 om att kärnkraft inte borde ha någon plats i den danska energipolitiken. Det är nu 35 år sedan och många miljoner ton onödig CO2 har skickats ut i atmosfären. Idag är kol på väg ut, och istället förbränner vi stora skogsområden i klimatets namn till nackdel för biologisk mångfald och vilda djur. Vi kan göra detta CO2-neutralt. Men kalkyler och räkneövningar kan bara inte ta bort partikelföroreningar. WHO uppskattar att 4 200 000 människor dör varje år av luftföroreningar utomhus [34].
Kanske är tiden mogen för att utforska ett alternativ? Jag föreslår det säkraste sättet att producera el vi har. Det med det minsta avtrycket på naturen, ett av de lägsta CO2-avtrycken någonsin och en avfallsmängd som bleknar i jämförelse med allt annat.
submitted by Krexington_III to sweden [link] [comments]


2020.04.16 19:03 Sairony Intressant hur höger / vänster skalan är i förhållande till corona

Själv är jag höger, väldigt liberal, men har hela tiden tyckt man gjort alldeles för lite alldeles för sent. Tycker Tegnell verkar vara allmänt inkompetent & inte förstår sig på något så pass grundläggande som exponentiell tillväxt.
Men vad som är spännande är att det verkar mer som regel än undantag vara mycket av vänstern som stöder nuvarande handlingsplan, det som är ännu mer intressant är att försvaret oftast(?) handlar om att ekonomin & jobben måste räddas. Är det någon annan som känner att vi hamnat i något bisarrt läge där vänstern egentligen verkar ganska benägna att köra på denna ryska roulett med alla gamlingarna som insats, när man egentligen hade trott att det hade varit ekonomiska högern? Är det någon annan som tycker att det blivit lite oväntad splitt på hur folk ser på hela coronakrisen när det kommer till politisk tillhörighet?
submitted by Sairony to svenskpolitik [link] [comments]


2019.08.21 13:58 jmgchc Ryska tanter i ICA-kön

Idag for jag till den nyöppnade ICA Maxi i Burlöv och som förväntat var det helt smockfullt på grund av alla erbjudanden de hade den dagen. Kön till kassorna sträckte sig genom halva butiken, men men, jag skulle allt få min fina laxfilé för 99kkg.
Efter kanske 35 minuters väntan av högljutt kaos så delade kön in sig i separata köer till vardera kassa och jag valde en kö som gick igenom ett par godishyllor.
Sen när jag står där på det svenskaste viset möjligt så kommer ett par jävla ryska tanter och ställer sig bredvid mig och trycker upp sig mot röven på den stackars tanten framför mig. Och jag menar tryckte. Själv skulle jag anmält dem för sexuellt ofredande.
Nu står jag alltså där men knytnäven i fickan och försöker lite oberörd sätta dit min fot för att ta tillbaka min plats i kön. Det gick sådär. Och nu är jag förbannad. Men sen så händer det mest osannolika.
Mannen bakom mig säger rakt ut till tanterna: "Ursäkta, ni stod bakom mig". De bara svarar: "Neee men vi stod hääär", med det mest irriterande leendet. Och jag vet inte vad som kom över mig, men jag bara instämmer: "Näe ni stod faktiskt bakom oss".
Det äldre paret framför oss instämmer också, och ryssarna erkänner sig besegrade och fnyser medans de ställer sig bakom oss.
Nu är det så att jag inte ser mig som nationalist, främlingsfientlig, eller någon jävla "sverigevän". Men när jag bevittnar om sånt här vill jag bara stänga gränserna och leva på bakpotatis i hela mitt liv.
Kommer man hit så köar man.
submitted by jmgchc to swedishproblems [link] [comments]


2018.09.10 22:21 Gazetawarszawska Sfałszowane wybory 2018 w Szwecji

Valresultat 2018
Det inrapporteras från hela landet om att ett omfattande valfusk genomförts på en rad olika sätt med det uppenbara syftet att ta ned Sverigedemokraternas valresultat från nära 30% till under 20%. Intresset har varit enormt att läsa om detta meddelar Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet (NyD). Deras sajt är helt överbelastad och NewsVoice fick möjligheten att publicera NyD:s senaste artikel efter att NyD:s sajt blivit helt otillgänglig. Webbhotellet meddelar “closed.loopia.com” – Torbjörn Sassersson, NewsVoice
Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet Artikeln är uppdaterad kl 18:20
📷Markus Andersson – Foto: NewsVoice
Efter att migrationsfrågan under flera års tid befästs som den tveklöst viktigaste politiska frågan i svensk politik har stödet för Sverigedemokraternas skjutit i höjden. Efter att debatten toppats med de senaste veckornas omfattande bilbränder runt om i landet började även de mest kända politiska analytikerna i Sverige såsom SVT:s Mats Knutson och TV4:s Marcus Oscarsson tala om Sverigedemokraterna som det parti som sannolikt skulle kunna bli största parti i Sverige efter riksdagsvalet.
I opinionsundersökningar ifrån institut som Yougov/Metro, som varit de mest träffsäkra vad gäller just Sverigedemokraternas resultat i tidigare val, har partiet blivit största parti i flera mätningar. I juni nådde partiet 28,5 i Yougov/Metros mätning.
I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti, men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.
De traditionella öppna opinionsundersökningarna har historiskt sett alltid underskattat partier som SD och valresultatet har när resultaten räknats slagit fel med flera procentenheter. Även i de opinionsundersökningar som tenderar att underskatta partiet har siffrorna legat en bit över 20% med marginal.
När rösträkningen avslutades igår natt presenterade SVT ett slutgiltigt resultat för Sverigedemokraterna låg mellan 5-10 procentenheter under i stort sett samtliga mätningar. Partiet får enligt SVT endast 17,6% och når inte ens upp till platsen som näst största parti.
Enligt SVT:s egna stora vallokalsundersökning som presenterades igår kväll när vallokalerna stängde fick partiet 19,2 procent. Vallokalsundersökningarna tenderar att ge samma missvisande resultat just för Sverigedemokraterna då det fortfarande finns ett tabu kring att öppet visa sympatier för partiet. Ändå hamnar det slutgiltiga valresultatet istället långt under dessa siffror.
Valfusk rapporteras från hela landet
Under valdagens morgon började det strömma in tips om valfusk runt om i landet. Väljare som besökt vallokalerna fann att valsedlar saknades på flera platser i landet, särskilt för Sverigedemokraterna. Även partiet Alternativ för Sverige och Nordiska motståndsrörelsen utsattes för denna typ av valfusk om än i mindre omfattning.
I vissa vallokaler hade Sverigedemokraternas valsedlar inte ens packats upp. På andra håll hade valsedlarna uppenbart stulits. Att valsedlarna varit förtäckta av andra partiers valsedlar var enligt rapporter också vanligt förekommande.
Andra allvarliga inslag var att väljare i vallokaler uppmanats att inte försegla sina kuvert med valsedlar innan de skulle lämnas in. Bilder ifrån läsare visade att dessa instruktioner låg öppet bakom valskärmarna där man lägger sina valsedlar i kuverten.
Ytterligare märkligheter rapporterades också in. Exempelvis har valförrättare ertappats med att kryssa för vallistorna med blyertspenna trots att detta skall göras med bläckpenna enligt reglerna.
Många har också i denna valomgång klagat på hur man öppet tvingas hämta valsedlar inför både valförrättare och andra valdeltagare vilket brutit mot principen om den valhemlighet som vi har i Sverige och därmed fått utstå att andra ser vilket parti man ämnar att rösta på.
Internationell valobservatör: “aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska”
Det svenska valet övervakades för första gången av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.
Michael Aastrup Jensen från den danska OSSE-delegationen som tidigare bevakat val bland annat i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder häpnades över det undermåliga svenska valsystemet.
“Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska. Det är långt ifrån europeisk standard”, säger han till TT.
Även om omfattningen av solklara fall av valfusk såsom att valsedlar stulits och plockats bort eller aldrig ens plockats fram är svårt att överblicka för redaktionen så ger den omfattande rapporteringen en fingervisning om problemets omfattning.
Den ovissa omfattningen om detta slag av valfusk till trots förklarar ändå inte den diskrepans på mellan fem till tio procentenheter som Sverigedemokraterna tappar jämfört med förväntningarna och opinionsundersökningarna på bara över en natt.
Tappet är så stort att det finns anledning att titta närmare på en annan typ av manipulation.
📷
Varför stängdes valmyndighetens webbplats ner och varför sjönk rösterna till 17,6%?
Under natten stängdes plötsligt Länsstyrelsernas webbplats ned. Länsstyrelserna ansvarar för valnattsrapporteringen och är alltså den myndighet dit valdistrikten rapporterar in sina röstresultat. Även den svenska valmyndighetens hemsida låg under gårdagsnatten nere.
Länsstyrelsernas webbplats stängdes av myndigheten ned av “säkerhetsskäl”. Någon närmare förklaring gavs inte och trots denna allvarliga incident kommenteras inte att denna centrala myndighets webbplats fick stängas ned varken av Länsstyrelserna själva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Inte heller på krisinformationssajten från svenska myndigheter krisinformation.se informerar man om Länsstyrelsernas nedstängning.
Utan att i detta skede göra för långtgående spekulationer finns det anledning att misstänka att en eller flera saker inte stått rätt till under det svenska valet. Utöver det fusks som valdeltagare kunnat uppleva när de gått och röstat runt om i landet skulle digital manipulation av valresultat kunna vara det mest allvarliga som inträffat.
Det har pratats vitt och brett om risken för utländsk påverkan på det svenska valet med slagsida att gynna “främlingsfientliga krafter” såsom just Sverigedemokraterna. Fokus har legat på hur detta skulle kunna missgynna de gamla etablerade partierna och misstankar har riktats mot ryska hackare. I det amerikanska valet har det talats om liknande påverkan där det amerikanska valsystemet skulle kunna ha hackats, i det fallet till Hillary Clintons nackdel.
Att digitala system kan manipuleras börjar bli mer allmänt känt. Att det finns mäktiga krafter, inte bara inom landets gränser utan även utanför, som skulle se mycket bekymmersamt på om ett parti som Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i svensk politik med den opinion och legitimitet det skulle föra med sig är ganska solklar.
Datamanipulation kan vara av mycket sofistikerat slag. Det visar inte minst Google och Twitters egna algoritmer som på ett finurligt sätt får användare att tro att de fritt kan dela material medan det i praktiken nås av ett ytterst begränsat antal mottagare.
Utöver att vi behöver ha en livlig debatt om de konstaterade valfusk som rapporterats in både från förtidsröstningen runt om i landet såväl som från själva valdagen är givet. Men att också någon form av mer sofistikerat cyberangrepp på det svenska valsystemet skett kan i detta läge inte uteslutas och bör utredas närmare.
Text: Markus Andersson, redaktör på Nya Dagbladet
· TAGGAR
· valfusk
· valfusk 2018
Föregående artikelInnan Sverige fylls av elektrosmog från 5G – Riskbedömning krävs
📷
Nya Dagbladet
https://nyadagbladet.se/
Nya Dagbladet (NyD) grundades 2012 och är en oberoende humanistisk och etnopluralistisk dagstidning med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt. NyD bevakar bla etniska och kulturella rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa.
submitted by Gazetawarszawska to u/Gazetawarszawska [link] [comments]


2018.05.09 23:08 loololololo Not So Fast

Ahh, not so fast Morty. You heard your mom, we’ve got adventures to go on Morty. Just you and me, and sometimes your sister, and sometimes your mom, but NEVER your dad! You wanna know why Morty? Because he CROSSED me. OK, take it easy, Rick! Th-that's dark. Oh it gets darker Morty... Welcome to the darkest year of our adventures. First thing that’s different, no more dad Morty. He threatened to turn me in to the government, so I made him and the government go away... Ohhh fuck... I repla-burp-ced them both as the defacto-patriarch of your family, AND your universe.** Oh man... Your mom wouldn’t have accepted me if I came home without you and your sister. So now you know the REAL reason I rescued you. Ohhhh-woah... I JUST TOOK OVER THE FAMILY MORTY! Oh man. And if you tell your mom or sister I said any of this, I’ll DENY it. You'll deny it... And they’ll take my side, because I’m a hero, Morty. And now you’re gonna have to do whatever I say, Morty, FOREVER! A-and I-I’ll go out and find some more of that Mulan, Szechuan Teriyaki dipping sauce, Morty. Wh-what are you talking about? Because that’s, that's what this is all about Morty! Szechuan? Th-that’s my one arm man. I’m not driven by avenging my dead family Morty crawls *away-Morty, that was *FAKE! -and Morty gets pulled back. I-I’m driven by finding that, McNugget **Sauce. Nuggets? I want that Mulan McNugget Sauce,** Morty. Mulan? That’s my series arc Morty! What the Hell? If it takes 9 seasons, I WANT MY MCNUGGET DIPPING, What're you talking about Rick? SAUCE SZECHUAN SAUCE MORTY! What're you talking about? TH-THAT’S WHAT'S GONNA TAKE US, ALL THE WAY TO THE END MORTY! SEASON, 9 MORE SEASONS MORTY! Szechuan** sauce?! 9 MORE SEASONS UNTIL I GET THAT DIPPING SZECHUAN SAUCE! What **is that?! FOR 97 MORE YEARS MORTY! What are you talkin**g about?! I WANT THAT MCNUGGET SAUCE MORTY!!!
ShareReportSaveGive gold[deleted]6 points·9 months ago
Ahh, not so fast Morty. You heard your mom, we’ve got adventures to go on Morty. Just you and me, and sometimes your sister, and sometimes your mom, but NEVER your dad! You wanna know why Morty? Because he CROSSED me. 𝗢𝗞, 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗶𝘁 𝗲𝗮𝘀𝘆, 𝗥𝗶𝗰𝗸! 𝗧𝗵-𝘁𝗵𝗮𝘁'𝘀 𝗱𝗮𝗿𝗸. Oh it gets darker Morty... Welcome to the darkest year of our adventures. First thing that’s different, no more dad Morty. He threatened to turn me in to the government, so I made him and the government go away... 𝗢𝗵𝗵𝗵 𝗳𝘂𝗰𝗸... I repla-burp-ced them both as the defacto-patriarch of your family, AND your universe. 𝗢𝗵 𝗺𝗮𝗻... Your mom wouldn’t have accepted me if I came home without you and your sister. So now you know the REAL reason I rescued you. 𝗢𝗵𝗵𝗵𝗵-𝘄𝗼𝗮𝗵... I JUST TOOK OVER THE FAMILY MORTY! 𝗢𝗵 𝗺𝗮𝗻. And if you tell your mom or sister I said any of this, I’ll DENY it. 𝗬𝗼𝘂'𝗹𝗹 𝗱𝗲𝗻𝘆 𝗶𝘁... And they’ll take my side, because I’m a hero, Morty. And now you’re gonna have to do whatever I say, Morty, FOREVER! A-and I-I’ll go out and find some more of that Mulan, Szechuan Teriyaki dipping sauce, Morty. 𝗪𝗵-𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁? Because that’s, that's what this is all about Morty! 𝗦𝘇𝗲𝗰𝗵𝘂𝗮𝗻? Th-that’s my one arm man. I’m not driven by avenging my dead family 𝘔𝘰𝘳𝘵𝘺 𝘤𝘳𝘢𝘸𝘭𝘴 𝘢𝘸𝘢𝘺- Morty, that was FAKE! -𝘢𝘯𝘥 𝘔𝘰𝘳𝘵𝘺 𝘨𝘦𝘵𝘴 𝘱𝘶𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘣𝘢𝘤𝘬. I-I’m driven by finding that, McNugget Sauce. 𝗡𝘂𝗴𝗴𝗲𝘁𝘀? I want that Mulan McNugget Sauce, Morty. 𝗠𝘂𝗹𝗮𝗻? That’s my series arc Morty! 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗹𝗹? If it takes 9 seasons, I WANT MY MCNUGGET DIPPING, 𝗪𝗵𝗮𝘁'𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗥𝗶𝗰𝗸? SAUCE SZECHUAN SAUCE MORTY! 𝗪𝗵𝗮𝘁'𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁? TH-THAT’S WHAT'S GONNA TAKE US, ALL THE WAY TO THE END MORTY! SEASON, 9 MORE SEASONS MORTY! 𝗦𝘇𝗲𝗰𝗵𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗮𝘂𝗰𝗲?! 9 MORE SEASONS UNTIL I GET THAT DIPPING SZECHUAN SAUCE! 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁?! FOR 97 MORE YEARS MORTY! 𝗪𝗵𝗮𝘁'𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁?! I WANT THAT MCNUGGET SAUCE MORTY!!!
(replaced with copypastable unicode bold and italic formatting)
ShareReportSaveGive goldCummyBot2000Reposts copypasta for mobile users27 points·9 months ago
To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. The humor is extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics most of the jokes will go over a typical viewer's head. There's also Rick's nihilistic outlook, which is deftly woven into his characterisation - his personal philosophy draws heavily fromNarodnaya Volyaliterature, for instance. The fans understand this stuff; they have the intellectual capacity to truly* appreciate the depths of these jokes, to realize that they're not just funny- they say something deep about LIFE. As a consequence people who dislike Rick and Morty truly ARE idiots- of course they wouldn't appreciate, for instance, the humour in Rick's existencial catchphrase "Wubba Lubba Dub Dub," which itself is a cryptic reference to Turgenev's Russian epic Fathers and Sons I'm smirking right now just imagining one of those addlepated simpletons scratching their heads in confusion as Dan Harmon's unfolds itself on their television screens. What fools... how I p*ity them. 😂 And yes by the way, I DO have a Rick and Morty tattoo. And no, you cannot see it. It's for the ladies' eyes only- And even they have to demonstrate that they're within 5 IQ points of my own (preferably lower) beforehand.
ShareReportSaveGive goldFishStyx59 points·7 months ago·edited 7 months ago
good bot
edit: did not make clear enough that I know cummybot is not bot, just approved of the copypasta and noticed the name. x
ShareReportSaveGive gold[deleted]13 points·7 months ago
Are you sure about that? Because I am 65.47999999999999% sure that CummyBot2000 is not a bot.
I am a Neural Network being trained to detect spammers Does something look wrong? Send me a PM AutoBotDetection
ShareReportSaveGive goldNameIsNotDavid11 points·7 months ago
Yes.
ShareReportSaveGive goldFishStyx59 points·7 months ago
good decepticon
ShareReportSaveGive goldFieryFacade2 points·6 months ago
good bot
ShareReportSaveGive goldPiffinatour22 points·8 months ago
How is it that this post only has 26 upvotes? I've seen it linked literally over 50 times by now. What a shame.
ShareReportSaveGive goldyeyeromero60 points·7 months ago
I'm gay
ShareReportSaveGive goldPiffinatour39 points·7 months ago
To be fair, you have to have a very high IQ to understand cuckolding. The kink is extremely subtle, and without a solid grasp of intersectional feminism most of the empowerment will go over a typical cuck's head. There's also the Bull's aggressive outlook, which is deftly woven into his role - his personal mannerisms draw heavily from the mating habits of bovine animals, for instance. The cucks understand this stuff; they have the intellectual capacity to truly appreciate the depths of being cuckolded, to realize that it's not just arousing - it says something deep about DIVERSITY. As a consequence people who dislike cuckolding truly ARE idiots - of course they wouldn't appreciate, for instance, the power of when the woman says "leave the room Carl you're breaking Tyrone's concentration," which itself is a cryptic reference to the plight of African-American males in the United States. I'm smugly grinning right now just imagining one of those addlepated simpletons scratching their heads in confusion as The Bull's strong African seed ejaculates itself on my wife. What bigots... how I pity them. 😂 And yes by the way, I DO have a cuck tattoo. And no, you cannot see it. It's for The Bull's eyes only- And even they have to demonstrate that they're within 7 inches above of my own (preferably higher) beforehand.
ShareReportSaveGive gold09f911029d71 point·3 months ago
top kuk
ShareReportSaveGive goldcountryboy4563 points·7 months ago
i fw the vision
ShareReportSaveGive goldth0s_beans12 points·8 months ago
To be fair, you have to have a very high IQ to understand Rick and Morty. The humor is extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics most of the jokes will go over a typical viewer's head. There's also Rick's nihilistic outlook, which is deftly woven into his characterisation - his personal philosophy draws heavily fromNarodnaya Volya literature, for instance. The fans understand this stuff; they have the intellectual capacity to truly appreciate the depths of these jokes, to realize that they're not just funny- they say something deep about LIFE. As a consequence people who dislike Rick and Morty truly ARE idiots- of course they wouldn't appreciate, for instance, the humour in Rick's existencial catchphrase "Wubba Lubba Dub Dub," which itself is a cryptic reference to Turgenev's Russian epic Fathers and Sons I'm smirking right now just imagining one of those addlepated simpletons scratching their heads in confusion as Dan Harmon's genius unfolds itself on their television screens. What fools... how I pity them. 😂 And yes by the way, I DO have a Rick and Morty tattoo. And no, you cannot see it. It's for the ladies' eyes only- And even they have to demonstrate that they're within 5 IQ points of my own (preferably lower) beforehand.
ShareReportSaveGive goldZecklehiney6 points·7 months ago
How I pity OP. 😂
ShareReportSaveGive goldimbeciI20 points·7 months ago
Para ser justos, tienes que tener un CI muy alto para entender el Chavo del 8. El humor es extremadamente sutil, y sin una comprensión sólida de la física teórica, la mayoría de las bromas pasarían sobre la cabeza de un típico espectador. También existe la perspectiva nihilistica del Chapulin Colorado, que se entreteje hábilmente en su caracterización - la filosofía personal que se dibuja pesadamente de la literatura de Naronodaya Volya, por ejemplo. Los latinos entienden esto; tienen la capacidad intelectual de apreciar verdaderamente las profundidades de estas bromas, de darse cuenta de que no son sólo graciosas, sino que dicen algo profundo sobre la VIDA. Como consecuencia, las personas que no les gusta el español son verdaderamente idiotas-por supuesto, no apreciarían, por ejemplo, el humor del eslogan existencial del Chavo del 8, que es una referencia críptica a la epica rusa de Turgenev "Padres e Hijos". Estoy sonriendo ahora mismo imaginando a uno de esos simplificados muchachos que se rascan la cabeza en confusión mientras el genio de Roberto Bolaños se despliega en sus pantallas de televisión. Qué tontos ... cómo los compadezco. Y sí, por supuesto, tengo un tatuaje de Don Ramon. Y no, no puedes verlo. Es sólo para los ojos de las damas ... E incluso tienen que demostrar que están dentro de los 5 puntos de CI propios (preferiblemente más bajos) de antemano.
ShareReportSaveGive goldtulanir9 points·7 months ago
För att vara ärlig, så måste man ha en mycket hög IQ för att förstå Snålvatten och Jäkelskap. Humorn är extremt subtil, och utan en gedigen förståelse av teoretisk fysik så kommer de flesta skämten att gå över den typiska tittarens huvud. Det finns även Nils-Eriks nihilistiska utblick, som är skickligt invävd i hans karaktärisering - hans personliga filosofi drar häftigt från Narodnaya Volya-litteratur, exempelvis. Entusiasterna förstår det här; de har den intellektuella kapaciteten att sannerligen uppskatta djupet på dessa skämt, att inse att de inte bara är roliga - utan att de säger något djupt om LIVET. Som en konsekvens så ÄR personer som ogillar Snålvatten och Jäkelskap sannerligen idioter - det är klart att de inte skulle uppskatta, till exempel, humorn i Nils-Eriks existentiella slagfras "Var sak har sin tid," som själv är en kryptisk referens till Turgenevs ryska epos Fäder och Söner. Jag flinar just nu medan jag inbillar mig en av de där addlepaterade simpeltonerna som kliar sig på huvudet i förvirrelse åt Krister Claessons geniala vett som vecklar ut sig framför dem på TV-skärmen. Vilka narr... hur jag ömkar dem. Och ja, förresten, jag HAR en Snålvatten och Jäkelskap-tatuering. Och nej, man kan inte se den. Den är för damernas ögon bara - och även då måste de demonstrera att de är minst inom 5 IQ-poäng av min egna (helst lägre) nivå först.
ShareReportSaveGive goldKippy_kip18 points·7 months ago
To be fair, you have to have a very high IQ to understand Microsoft Paint. The effects extremely subtle, and without a solid grasp of theoretical physics most of the menus will go over a typical viewer's head. There's also Paint Buckets's nihilistic outlook, which is deftly woven into his characterisation - his personal philosophy d
submitted by loololololo to copypasta [link] [comments]


2017.03.20 13:17 ElnifIsLord Elnif (A Swedish love story)

Kapitel 1: Elnif i advent
Del 1: Jag har funnit mig själv. Detta genom ett väsen, en gud, en glädje, en frälsning. Den flög in genom det öppna vinterfönstret i en frusen höstvind och landade på min kudde. Jag vände mig mot Elnif, han tittade på mig, och sa: “Krister, jag är allt, jag är kärlek, älska mig.” Jag svarade: “Okej mi lord” och blundade. När jag öppnade ögonen igen var han borta. Jag vände mig hastigt om i min mjuka säng, och hann precis se honom flyga ut genom fönstret igen i ögonvrån. Jag tänkte, nu är mitt liv komplett. Elnif, nu och för alltid.
Del 2: Jag visste då att jag aldrig kunde återvända till stadiet jag varit. Aldrig tillbaks till en värld utan Elnif. Så jag sprang, långt därifrån, längre än någon sprungit sedan första tidsåldern af Elnif. På min färd väntade stora farhågor och skrämmande ting, men i mitt sinne befann sig alltid den allsmäktige, den som vakade över mig som en höjdhoppande ängel i nöd.
Del 3: Min slutdestination låg framför mig, mitt hjärta bultade som en springande gasell på Afrikas stäpp. Jag sprang som aldrig förr med kraften av Elnif. Jag kände hur halsen snörpte ihop sig, törsten trängde på mitt fys som en ångvält påväg att köra över en qvagga. Jag sa: “Elnif, hjälp mig, ge mig din vätska!” samtidigt som jag kände närheten av min frälsare. Mina ögon kändes bredare, men mina byxor kändes smalare. Han stod där, som aldrig förr, uppe på sitt skimrande slott av troféer och sade ner till mig, överlägset men inte nedlåtande; “Mitt barn, var inte rädd, jag ska bjuda dig på en stor och riklig måltid utan dess like…”
Del 4: Elnif drar ner gylfen och tar ut sin breda middag och serverar den till mig. Jag kan se hur han har hela tallriksmodellen där på. MUMS! tänker Krister. Helt plötsligt, utan förvarning, medans jag var på väg att ta min första tugga ur den saftiga munsbit jag blivit erbjuden, kände jag en värmande ström av flytande massa komma flödande nerför min strupe, ner till min suktande mage som längtade efter ögonblicket. Jag blickade upp mot Elnif, och han stirrade tillbaka på mig. Vi behöll ögonkontakten en stund, fram tills jag säger; “Jag är tacksam för din gåva, o du mäktige.” Han stönar försiktigt och drar upp gylfen. Några sekunder senare var han borta igen, men jag visste, att bestod närvarande i mitt hjärta, att vi är en, för evigt.
Del 5: Det var en mörk och kall vinternatt. Solen var sedan länge nedgången, men ännu skålades det i glasen. Hur glada alla än verkade vara, fanns det ett ting som mitt sinne aldrig lyckats släppa. Hur hans kräm flöt så lätt ner genom mig, i mig. Fångad i min fantasi kunde jag inte ana annat, men när frågan väl kom, så svår men så lätt, visste jag direkt svaret, oberoende av frågan. “Elnif”. Det var då jag visste, att legenden skulle spridas över kontinenterna.
Del 6: “Vad sa du Krister?”, frågade de. Min blick höjdes, och ögonen spändes. Tiden var kommen för en ny sägen, en ny era, som endast var till för Elnif och mig. “Han är gud, och de som nekar honom kommer bli straffade” sade jag och sprang gråtandes upp på mitt rum. Ingen förstod glädjen utom jag. Ingen annan kunde greppa Elnif. Ur mina tårar lyckades jag urskilja en skepnad utan dess like, en skapelse som aldrig förr. Framför mig än en gång stod han där, Elnif.
Del 7: - Haiku: Min Elnif är gud Friidrottsmästaren tack Vår själ blir nu en
Del 8: Min allsmäktige gud var framför mig, och endast för mig var han tillgänglig. Hans djupa blå ögon stirrade in i mina genom glasögonen som verkade ha skärpan +69. “Mitt barn. Tiden har kommit nu. Vi, tillsammans, kommer att frälsa världen, och få en helt ny begynnelse. Utan förvarning tog han fram sin enorma träslev ut bakfickan, den som legender skvallrat om, men aldrig rättvist beskrivit. Framför mina ögon verkade den enorm, men Elnif, utan tvekan sade: “Det är dags nu”.
Del 9: Jag kände en våg av entusiasm flöda genom min ack så arma kropp. Jag visste precis vad jag skulle göra, jag hade aldrig varit så säker på något i hela mitt liv. Jag gick ner och satte mig på alla fyra. Jag vände mig så att min stuss pekade rakt mot honom, sedan svankade jag med all min kraft och stålsatte mig inför den kommande händelsen. Jag drog ned byxorna och sa, “Jag är redo, o du allsmäktige.” Då svingade plötsligt Elnif sin väldiga träslev och smiskade mig, först en, sen två, sedan tre gånger. Elnif fortsatte smiska mig så som jag aldrig har blivit smiskad förr. Jag njöt av varje sekund, varje stöt av ren kärlek som strömmade från min högra skinka ut i kroppen, det påminde mig om julafton hos farbror Bodil. Jag vände på huvudet för att beskåda denna storartade händelse. Sådan kraft och sagolik teknik som han hade. Man såg tydligt att han var en erfaren man.
Del 10: Till slut kunde jag inte hålla mig längre, min suktan blev oöverkommlig. Snabbt vände jag mig om, med en klar destination. Mina ögon liknade ett lejons vars synfält just fyllts av den mest underbara buffeln. Min hand öppnades, nästan av ren reflex, och sakta började jag smeka min Elnifs runda och svullna biceps. “Mycket diskus på sistone?” frågar jag Honom, medans jag tänker igenom mitt nästa drag. Han nickar sakta med ett leende på läpparna. “Främst stöt, men allting med stor massa fröjdas min kropp åt.” svarade han, nästan poetiskt. Min önskan hade äntligen förkroppsigats, den som funnits långt inom mig, bevarad som sista kinderägget på en dansk firmafest. Men samtidigt fortgick ett kval inombords, ett beslut som grävde i mig. Jag var lycklig, men jag ville samtidigt ha mer. Mer av Elnif.
Del 11: Jag vaknade upp av att morgonsolens första stråla kysste mitt nakna lår. Jag blinkade några gånger trots att sömnens rep drog mig mot sitt lugnande djup. När jag vaknat ordentligt så märker jag att jag somnat på golvet. Det är inte förrän då som jag kommer ihåg gårdagen. Den magiska kväll som nu var historia. Mina skinkor ömmade och jag kände mig levande som aldrig förr, fastän min lycka trånade jag efter mer. Jag måste ha överväldigats av situationen och somnat på plats. Jag hade skinnet av en blåmes runt mig, och den fortfarande heta insidan värmde min hud. Jag hade aldrig använt ett sådant här skinn som täcke förut, inte sett ett heller för den delen. Det var en gåva från Elnif. Jag begravde mitt ansikte i den mjuka insidan av skinnet och med tungan så kände jag hur små köttbitar från pippi fågeln fortfarande var fast vid skinnet. Jag kände mig trygg. Efter att ha njutit av tillvaron några timmar så reste jag mig och hängde in skinnet bland de andra och jag kände mig hedrad av gåvan jag erhållit.
Del 12: Naken inför Gud Nu var helgen över och det var dags att gå till förskolan igen. Plötsligt kände jag hur ångesten öppnade upp sig som ett svart hål i magen. Tänk om ingen av min klasskompis kan förstå storheten af Elnif? Tänk om hen inte förstår hur underbar vår riktiga frälsare är? Hur skulle jag göra då? Sedan tänkte jag; “Elnif hjälper mig säkert. Jag litar på hans vägledning. Nu och för alltid. Det löser sig säkert, så länge jag tror.” Sedan gick jag ut genom den gamla slitna trädörren från mitt rum och ner för trappan till köket där mina föräldrar satt och drack kaffe, utspätt med den ryska vodkan som pappa älskar, precis så som det brukar vara. När mina föräldrar får syn på mig blir de förskräckta, och mamma säger förvånat; “Vad har hänt med dig Krister!? Varför är du helt blodröd på hela baken?” Det är då jag inser att jag har glömt sätta på mig kläder. Så där stod jag, en pojke på 5 bast, komplett naken med ett kärleksmärke på rumpan och försökte komma på ett sätt att beskriva orsaken till märket och hur fantastisk den föregående kvällen hade varit, på ett sätt så att mamma och pappa förstod precis hur bra Elnif verkligen är. Efter några sekunder så öppnade jag munnen och sa; “Han är gud, och de som nekar honom kommer bli straffade”.
Del 13: Vinden fläktade min kropp när jag näck vandrade hoppfullt nedför gatan. Strålande blickar smekte min nudistiska kropp och jag märkte hur en mystisk känsla reste sig i kroppen, den som endast kunde beskrivas med ett ord. Elnif. Mina kånkelbär var blottade, men på något sätt var jag inte skamsen, då de omgavs av den rosenröda gåvan från min herre. Jag vandrade långt, längre än aldrig förr, men till slut kände jag värken i mina skinkor, och inte från upplevelsen kvällen före. Framför mina ögon såg jag ett fint värdshus, men inte för fint för Elnifs missionär. Min entré skapade tumult i lokalen, ingen förut hade fått granska en så söt syn av frälsarens utsände. “Ett stort glas kräm tack” uppmanade jag den äldre kyparen. “Självklart min unge nudist” svarade han. Äntligen någon som förstod. Mina böner var besvarade. Min natt var räddad, och jag satte mig lätt ned på barstolen, lättad, fri.
Del 14: Jag borde känna mig sorgsen över att jag blev utsparkad ur mitt eget hem utan att jag fick någonting med mig. Som tur var så bjöd den snälla gubben i baren mig på krämen då jag inte kunde betala. Han berättade för mig att jag kunde komma till hans rum senare på kvällen och betala tillbaka skulden. Jag var nöjd. Den förväntade sorgen dök aldrig upp. Bara lycka bestod i mitt hjärta. Jag var fri och kunde nu spendera resten av mitt liv åt Elnif och att missionera om Elnif-ismen. Mannen i baren var trevlig, när jag sa att jag inte hade någonstans att bo så erbjöd han till och med att jag kunde få bo hemma hos honom. Nu hade jag min chans att börja sprida mitt fantastiska budskap om Elnif, börja med gubben. Gubbens namn var Antero.
Del 15: Dagen förflöt utan vidare omständigheter medans jag smuttade på all kräm jag kunde svälja. Den äldre kyparen gav mig kläder som jag tacksamt tog emot, och snart värmdes hela min kropp. Sakta men säkert slaknade sig solen som en utlöst formel efter ett matteprov, och jag drog mig tillbaks till det ensliga rummet på andra våningen. Väntandes på mig i endast strumplästen befann sig Antero, den äldre, smått överviktiga herren. “Jag har insett den sanna vägen, och från ditt dryckesval ser jag att du gjort detsamma” sade han. Med en bestämd blick nickade jag, och djupt ned i min bröstkorg kunde jag märka en känsla som aldrig funnits där förut. “Tillsammans kan vi göra det Antero, tillsammans kan vi låta alla glädjas åt denna vackra tro” sade jag och knäppte sakta upp mitt bälte som verkade sitta åt hårdare än någonsin. Antero nickade. “Tillsammans”.
Del 16: Jag sprang snabbare än jag någonsin sprungit förut, mina ben värkte, mina lungor trånade efter luft likt en frustande buffel efter en oskuld pojkscout på parningssäsongen. Jag vågade inte titta bakåt, men jag visste att fadern min var mig hack i hälarna. Jag visste att jag inte fick stanna. Jag ville inte bli penetrerad av hypotenusan på hans könstriangel. Jag tittade upp från marken under mig för att inte springa in i något, och då såg jag honom igen. Frälsaren i egen hög person, bara några meter framför mig stod han med en öppen famn och träslev framme. Jag visste att jag skulle vara säker hos honom, så jag kastade mig, ansikte först mot min älskade. Då vaknade jag med ett ryck.
Del 17: Slutligen lät min kärlek sig öppna dörren till oändlighetens paradis vars himmel så blå. Antero var nu vaken och spritt språngande näck. “Aj” sa jag när jag slog köttet med stumpen, hårt, men varsamt. “Min käre slickepott, jag har ännu inte orgasmiserat, snälla hjälp mig att göra detta.” Jag funderade en kort snutelitut tills jag bestämde mig för att medverka i denna ceremoni. Sakta men säkert knäppte Antero upp sin väldiga kedja som nu hängde löst kring hans håriga stock. Jag blev chockad, men negativt överraskad. Själv var jag ovan vid minimalistiska rymdskepp som stred mot svarta hål djupt inne i universums rymd. Men ändock gick den in i smakhålet där den hör hemma.
Del 18: Dagen var inte långt borta nu. Elnifs födelsedag låg precis kring hörnet och vår frälsare skulle självklart förtjäna ett massivt och majestätiskt partaj. Jag flydde i natten från Antero och återvände till mitt hem. Vid mitt ädla bord började jag skissa på planerna, för det som skulle bli den bästa festen någonsin, bara för min älskade. Den bästa 24 december någonsin.
Kapitel 2: Det våras för Elnif
Del 1: Fåglar kvittrar i vårvinden, växter blomstrar i det gröna gräset, kärleken sprudlar i världen, och Antero ser ut genom sitt blekta fönster på de små barnen som leker med kulor på stengången. “Snart”, säger han, “kommer mitt öde också att uppfyllas. Jag kommer också att bli lycklig.” Efter att hans älskade Krister gett sig av blev smärtan outhärdlig. Hur kunde detta ha hänt? Han som delat med sig av sin översvällande kärlek för Elnif som sedan inspirerat Antero själv. Han kom på sig själv med att tänka på alla de underbara stunder som de upplevt tillsammans. En ensam tår sipprade ner för hans kind samtidigt som han kände en mystisk känsla i botten av bukspottskörteln, han funderade en stund på vad denna mystiska sensation innebar. Det var inte sorg, och det var inte saknad. Till sist insåg han att det var glädje som han kände. Visserligen i ringa mängd, men sannerligen var det glädje.
Del 2: Antero funderade på vart Krister befann sig i denna stund. Var han i Danmark?, Stockholm?, Göteborg?, eller kanske Öland? Hade han tak över huvudet?, var han varm och lycklig?, var han ensam? (Krister var egentligen på en strippklubb i Bangladesh.) Han antog att han aldrig skulle få svar på dessa frågor. Plötsligt, när han minst anade det, visade sig en närvaro i rummet, en sensation som aldrig förr. Föga visste han vems ande som uppstått bakom honom, men han fick snart reda på detta, när han kände hur en grov hand med tjocka fingrar klämde tag i hans stjärt. Han kände doften av nyköpt litteratur och senapsfrön, en arom som hans smala näsborrar aldrig förr upplevt. Han kände igen den precisa beskrivningen som han erhållit av Krister. Äntligen fick han mottaga Elnif.
Del 3: Efter ett par timmars klämmande släppte Han taget. Antero blev ledsen. Det fasta, sköna greppet hade nu upphört. Det kändes som att all lycka i världen hade farit sin kos, som blott en livets solförmörkelse. Sedan uppenbarade Han sig framför Anteros ögon. Så som att solen återigen hade uppenbarat sig på himmelen samma morgon vid halv sex snåret. Med ett vidsträckt grin stirrade Han på honom, med ögon som hungrade efter en bred häck att plantera sitt träd i, och Antero glodde häpet tillbaka, så som ett barn vid första anblicken av jultomten. Sedan frågade han: “Är det verkligen du?” och Han svarade: “Nej, inte än mitt barn”, varpå Han gick upp i rök. Nu var Antero helt ensam igen, med bara tystnaden som sällskap. Var det bara en dröm, eller hade Elnif, i hela sin härlighet, verkligen uppenbarat sig för honom?
Del 4: Nästa dag var det dags för Antero att fira bröllopsdag med sin skrumpna make Borild. Han hade länge sett fram emot denna dag, men Antero hade dåliga nyheter för honom. Han hade nämligen blivit förälskad i Elnif och var påväg att lämna Borild för att kunna ägna resten av sitt liv åt Elnif. Antero var orolig över hur han skulle reagera, men han visste att han gjorde det rätta. Tiden gick och plötsligt var det kväll. Borild hade dukat upp till en trevlig middag för två, han hade till och med lagat mat i form av bränd kalops samt rökta pumpafrön. De slog sig ner tillsammans vid bordet, och Borild log mot Antero, precis som han brukade göra. Då var det dags, Antero visste vad han behövde göra, han förberedde sig mentalt innan han öppnade munnen, sedan sade han: “Han är gud, och de som nekar honom kommer bli straffade” sade han och sprang gråtandes upp på sitt rum.
Del 5: Borild hade blivit mycket förvirrad över situationen, och sedan lämnat källaren de bodde i. Antero hoppades att han aldrig skulle komma tillbaka. Att Borild skulle försvinna ur hans liv för alltid, att denna önskan hade förenklat Anteros situation var ett faktum. Att tillägna all sin levande tid åt Elnif var något han enbart kunde utföra på egen hand. Han kunde inte veta säkert, men han kände på sig att Elnif instämde.
Del 6: Nu hade det gått sex dagar sedan Antero avslutade sin relation med Borild, men Elnif hade fortfarande inte uppenbarat sig för honom. Antero började just förlora hoppet när han låg i sängen och funderade på sin älskade frälsare när han såg hur gardinen vid det vidöppna källarfönstret fladdrade till. En vind som världens andedräkt, en pust som gudarnas väder. Långt i fjärran hördes en dov röst, en som med säkerhet talade till Antero. “Sök mig där bergen möter älven, endast där kommer lyckan finnas för eder.” hördes Elnifs röst. Förundrad satte Antero sig upp i sin dvala, och påbörjade genast reseplaneringen för sin vallfärd mot det ökända mötet. Snart skulle han resa dit, till Nangijala.
Del 7: Han plockade fram sin finaste axelremsväska med det vackra Hello Kitty trycket på, och sedan började han packa ner allt vad han behövde. Ett par byxor, 3 par strumpor, 2 vita t-shirts, en tandborste, en sovsäck, en medelstor glittrande dildo, två par trosor, en extra stor brun dildo, glidmedel, pennvässare, klubbkräm och en kudde. Allt fick precis plats i axelremsväskan. Han var exalterad över det stundande äventyret, han hade en liten känsla i botten av sin kärlekspåse som viskade till honom att han gjorde det rätta. Denna brännande suktan efter köttet som han drömt om i månader kanske äntligen skulle komma till sin ro, och lyckan tycktes för ett ögonblick finnas nära Antero, som om han kunde röra den med sina breda, kraftiga fingrar.
submitted by ElnifIsLord to sweden [link] [comments]


2017.02.05 16:12 SannRealist Var det någon som hörde den ryska sångerskan sjunga nationalsången nyss? (Bandy-VM: Sverige - Ryssland)

Jag kollar inte på sport egentligen, jag råkade bara ha matchen på medan jag satt och åt min lunch i lugn och ro. Plötsligt hör jag den falskaste sången jag någonsin hört eka i TVn. Jag vänder blicken och ser ryska spelare som tittar ner i marken och skakar på huvudena, tveksamma leenden, rynkade ögonbryn. Jag hör hur hon stannar upp mitt i sjungandet flertalet gånger och möts av en buande rysk publik.
Sen tar svensken över och sjunger Du gamla du fria som en jävla pavarotti. Hände det här precis på live-TV?
submitted by SannRealist to sweden [link] [comments]


2016.07.22 09:17 Isterpuck GoTF2ia Cup-fredag!

Ja, ännu en vecka har gått, och jag har inte hunnit göra en sponsorvideo. Om ni vill så kan ni ju alltid blicka tillbaka på gamla TF2-fredagstrådar och titta på klassiker så som "Veckans sponsormeddelande", "Veckans sponsormeddelande" och självklart familjens favorit "Veckans sponsormeddelande". Danka mumsmums för både stora och små!
För oss som bor i Göteborg så har fiskandet och ordvitseriet avbrutits av stora grupper med små människor med ljusa röster och matchande tröjor. Men idgaf för jag har semester, så mina utomhusvistelser har begränsats till balkongen.
Jag kommer inte att närvara denna afton, för jag har ett möte med ryska maffian. Vi ska försöka fixa in Kalles Kaviar på ryska marknaden under kodnamnet KalLenins Kaviar. Men om ni har problem med servern så kan ni offra en get eller något sådant.
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.rovanion.se/critmarie
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig, eller sen, eller lagom)
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor)
F: Vad är TF2?
S: TF2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Tills det slutar. Detta kan variera väldigt mycket, men någon gång mellan 11 och 2 brukar den sista tragiska nörden gå och lägga sig. För jättelänge sedan var det kvar folk till typ klockan 6 på lördag morgon. Vissa säger att om vinden blåser åt rätt håll så kan man höra dem prata om mojmojs än idag.
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes
S: Rosanna, Rosanna
F: I never thought that a girl like you could ever care for me
S: Rosanna
F: Stämmer det att du för ett antal veckor sedan misstog BoredOfBones för att vara Klassy?
S: Ja, detta är beklagligt och vi har inlett ett arbete med att ta fram nya rutiner för att försäkra oss om att detta inte ska hända igen.
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället, det är ju mycket mer trendigt, swag, rad, phresh samt bodacious.
S: För att rovanion bokstavligen är Hitler och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte är kompatibla med Linux.
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag.
submitted by Isterpuck to sweden [link] [comments]


2016.05.22 21:00 Dianthuses Jag är kommunist - AMA

Förra veckan hölls här en fascistisk AMA och jag är här för att representera andra sidan av spektrumet. Jag är Marxist och kommunist med frihetlig lutning. Under en kortare tid var jag någon slags reformistisk vänster med vagt utopiska tankar om ett jämlikt och "rättvist" samhälle men blev radikalare desto mer litteratur (till höger och vänster) jag läste.
Texten är lång så jag förväntar mig inte att alla läser allting, speciellt inte det sista stycket (Vanliga frågor och påståenden).
Notera att jag företräder Kommunism ur ett Marxistiskt perspektiv och jag talar inte för alla kommunister eller ens alla Marxister. Utan ytterligare introduktion börjar vi:
Kommunism
När vi pratar om kommunism kan vi skilja på det ideologiska och det reella. Som en ideologi är det ett relativt brett begrepp som innefattar alla idétraditioner som förespråkar det kommunism - från Marxist-Leninister till anarkister (anarko-kommunister). Det är alltså viktigt att poängtera att kommunister inte är en homogen grupp och metod och analys varierar kraftigt från tendens till tendens. Jag är Marxist men det är inte alla kommunister. Marxismen är inte en ideologi, utan en analysmetod som används för att kritisera kapitalismen. Det andra sättet att se på det är det som är mest relevant och kan sammanfattas såhär:
"Kommunismen är för oss inte ett tillstånd som skall uppnås, inte ett ideal, efter vilket verkligheten skall inrätta sig. Det vi kallar kommunism är den verkliga utveckling som upphäver det nuvarande tillståndet. Betingelserna för denna utveckling framgår av den nu bestående förutsättningen." - Den Tyska Ideologin, Karl Marx
Den socialistiska rörelsen växer fram ur kapitalismens inneboende motsägelser och är en naturlig utveckling från den nuvarande ohållbara samhällsordningen. Kommunismen upphäver klassamhällets diktatur och de institutioner och mekanismer som upprätthåller den. Det finns alltså inga samhällsklasser, ingen valuta, ingen privat egendom, inget byte av varor och ingen stat (se Kapitalism och revolution nedan) i det kommunistiska samhället.
Kapitalism och revolution
Kapitalismen är det ekonomiska och sociala system i vilket vi lever idag. Det är baserat på privat ägande av produktionsmedlen (fabriker, verktyg, maskiner, land, etc.), produktion för vinst och varuutbyte på marknaden. Klasskampen uppstår på grund av den ohållbara relationen mellan arbetare och arbetsköpare. Eftersom att arbetarens intressen att maximera lön, levnadsstandard samt arbetsförhållanden är diametralt motsatta kapitalistens intresse att maximera profit, uppstår en konflikt där kapitalisten är dominant.
Arbetarklassen och borgarklassen utgörs av deras relation till ägandet av produktionsmedlen. Kapitalisterna äger produktionsmedlen och kan därmed anställa arbetarna för sin egen vinning. Detta system - där arbetaren kan välja mellan att sälja sitt arbete (i utbyte mot en mängd valuta mindre än värdet av vad hen bidrar med) eller möta svält och fattigdom - är vad vi kallar löneslaveri. Arbetaren har (ofta) rätt att välja arbetssökare och rätt att lämna vid vilken tidpunkt som helst men detta är en falsk frihet. Vi kommunister kräver fri association och frihet från löneslaveriet.
Den moderna staten existerar tack vare kapitalismens introduktion och växte ut ur kapitalismens inneboende motsägelser. På grund av att borgerligheten blev den dominerande samhällsklassen, i och med samhällets liberalisering, tvingades stater in i existens för att skydda kapitalisternas intressen.
"Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defense of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all." - Nationernas Välstånd (Wealth of Nations), Adam Smith
Kapitalismen (eller privat egendom, rättare sagt) kan inte existera utan våld. Den borgerliga statsapparaten är, med andra ord, den första fienden som måste besegras.
"Så länge staten finns, finns ingen frihet. När friheten kommer, skall det inte längre finnas någon stat." - Staten och Revolutionen, V.I. Lenin
Diktatur
Många av er såg säkert denna AMA och tänkte omedelbart på Sovjet eller Folkrepubliken Kina eller andra nationer som har styrts (eller styrs) av kommunistiska partier. Detta leder ofta till missförståndet att kommunism är synonymt med diktatur eller att kommunism leder till diktatur.
Kommunister avfärdar den liberala uppfattningen av "demokrati" då den enbart innebär demokrati i den politiska sfären. Löneslaveri är inte demokrati. Företag som styrs från toppen är inte demokratiska. Privat egendom är inte bara odemokratiskt utan aktivt anti-demokratiskt. Vissa företrädare ser socialismen som en utökning av demokratin in i den ekonomiska sfären och detta är i huvudsak korrekt, om än översimplifierat. Socialismen är kollektivt ägande och demokratiskt styre av produktionsmedlen. I kommunismen är det de som arbetar på en plats som kontrollerar den på direktdemokratiska principer.
Kommunister står fast vid principen att ingen demokrati kan existera så länge staten gör det. Staten är en mekanism för klassförtryck och så länge demokratiseringar av ekonomin (kommunism) möts av våld från staten är frihet omöjligt för alla som inte har egendom. Det är i den förståelse av begreppet "diktatur" som kommunister förespråkar proletariatets diktatur. Detta betyder inte Kommunistpartiets diktatur, byråkratins diktatur eller något annat. Proletariatets diktatur är det nödvändiga steget mellan kapitalismen och kommunismen där utsugarna utsugs, där de exproprierande blir exproprierade och där klassväldet avskaffas. Proletariatets diktatur är en diktatur på samma sätt som den liberala demokratin är det - det är hela arbetarklassens styre över samhället. Jag tillhör den frihetliga idétradition som anser att proletariatets diktatur ska utöka demokratin istället för att inskränka den.
"Utan allmänna val, ohämmad press- och församlingsfrihet, fri meningskamp, utdör livet i varje offentlig institution, blir ett skenliv där byråkratin ensam förblir det aktiva elementet. Det offentliga livet somnar så småningom in, några dussin partiledare av outtömlig energi och gränslös idealism dirigerar och regerar, bland dem styr i realiteten ett dussin framstående hjärnor och en elit av arbetarklassen uppbådas då och då till församlingar för att applådera ledarnas tal, enhälligt anta förelagda resolutioner, i grund och botten alltså en klickhushållning - visserligen en diktatur men inte en proletariatets diktatur utan diktaturen av en handfull politiker, d.v.s. diktatur i borgerlig mening, i jakobinväldets mening." - Den Ryska Revolutionen, Rosa Luxemburg
Historiematerialism och dialektik
Historiematerialism är ett sätt att se på historiens utveckling och vilka drivkrafter som ligger bakom den. Detta innebär att samhällets utveckling styrs av produktionssättet, eller hur vi producerar och reproducerar förhållandena för vår fortsatta överlevnad. Samhällets utveckling beror på dess materiella förhållanden och kommunister är anti-idealistiska. Enligt den Marxistiska historiematerialismen tar historien följande utvecklingsform:
Primitiv Kommunism (jägare-samlare) --> Slavsamhällen --> "Feodalism" --> Kapitalism --> Kommunism
"Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp" - Kommunistiska Manifestet, Karl Marx & Friedrich Engels
Genom de inneboende motsägelserna i klassamhällen uppstår en kamp som ligger bakom historisk förändring. Slavägarens och slavens; arbetsköparens och arbetarens; förtryckarens och den förtrycktas diametralt motsatta intressen ger upphov till kampen som överkastar samhällsordningar. Den materialistiska dialektiken kan visualiseras i bas-superstruktursförhållandet. Kultur, politik, familj, konst och filosofi (superstruktur) formas av samhällets materiella förhållanden (bas). På grund av detta är överklassens idéer generellt dominanta i de ideologiska uttrycken i varje samhälle. Inom kapitalismen skapas en liberal hegemoni (ideologi) som speglar borgerlighetens intressen och som stödjer samhällsordningen.
Proletär internationalism
Kommunister avfärdar nationalism då vi inser att arbetarklassen inte har någon nation och att nationsstaten är ett resultat av klassamhället. Vad som förespråkas är alltså internationalism - idén att arbetarklassen ska enas över nationers gränser och kämpa för deras gemensamma intressen, vilket är klassamhällets störtande.
Vanliga frågor och påståenden
[Land här] provade kommunism och det fungerade inte
Det är lätt att förstå varför en person gör ett sådant här påstående och icke-socialister är nog lika trötta på svaret som jag är på påståendet. Nej, Sovjetunionen, Kina och andra länder "provade" inte kommunismen. Kommunismen är per definition statslös, penninglös, klasslös och fri från privat egendom. Dessa länder hade inget av dessa karaktärsdrag och kan därför inte benämnas som "kommunistiska". Det som hände var att staten tog över huvudrollen som ägare av produktionsmedlen medans pengar, varuutbyte, klass och egendom kvarstod. Detta är statskapitalism - inte kommunism.
Det är mer korrekt att säga att ex. Anarkistiska Fria Territoriet i Ukraina, Revolutionära Katalonien eller Anarkistiska Aragon "provade på" att införa kommunism eftersom att dessa faktiskt tog steg för att ersätta kapitalismen. I samtliga exempel kollektiviserades stora delar av ekonomin, klassamhället började upphöra och staten blev mindre och mindre viktig (eller icke-existerande i Fria Territoriets fall). I Revolutionära Katalonien slutade pengar användas på många håll och konsumtion övergick till att baseras på individens behov och inte individens möjlighet att betala. Dessa är exempel på proletariatets diktatur och inte kommunism dock. Kommunismen är ett globalt system som växer fram ur, och ersätter, kapitalismen på samma sätt som kapitalismen gjorde feodalismen.
Fria Territoriet, Revolutionära Katalonien och Anarkistiska Aragon varade alla i ungefär tre år. Intressant att notera är att ingen av dem föll för att systemet var ohållbart utan på grund av externa krafter, främst i militär form. I Fria Territoriet krossades anarkisterna av Röda Armén. I Aragon och Katalonien motarbetades arbetarna av både av det Sovjetlojala Kommunistpartiet - som ville ta tillbaka makten från arbetarna och sätta den i statens händer - och Francos fascister. Även Pariskommunen, det samhälle som Marx ansåg att proletariatets diktatur skulle utformas efter, föll till Franska Republikens militära makt.
Kommunister vill bara göra alla lika fattiga (alternativt, kommunister vill att läkare och städare ska tjäna lika mycket)
Detta är ett av de mest märkliga missförstånden angående kommunismen. Vi vill avskaffa lönearbetet, inte göra det "rättvist". Vad kommunister föreslår är inte att alla ska ha lika mycket eller samma saker, utan att varje person ska ha samma okränkbara rättighet att uppfylla sina personliga behov (forts. nästa fråga). Det är inte rikedom som vi motsätter oss, utan egendom.
Kommunister vill inskränka individuell frihet
Kommunism är det enda sättet att garantera (nästintill) total individuell frihet åt varje människa. Kommunismen är baserad på principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Detta innebär att varje människa bidrar så mycket till samhället hen kan och får tillbaka från samhället så mycket hen behöver. Detta betyder att individen är helt fri att uppfylla sina drömmar. Den som vill dedikera sitt liv till filosofi kan alltså göra detta utan att oroa sig för den finansiella instabiliteten m.m..
Jag är vänster men jag tycker inte om fokusen på feminism/HBITAQ-kamp/anti-rasism. Kan jag fortfarande vara socialist?
Nej. Arbetarklassens befrielse är obefintlig utan kvinnors, HBTIAQ-personers, minoriteters och andra förtryckta och marginaliserade gruppers befrielse. Vi socialister är feminister fram tills den dagen då strukturell sexism är ett minne blott. Vi motsätter oss dock den liberala feminism som anser att allt kommer bli bra om vi bara får in fler kvinnor i bolagsstyrelser. Det är en feminism som bara tjänar privilegierade kvinnor och i Sverige rör det sig främst om vita, heterosexuella cis-kvinnor. Arbetarkvinnor blir inte fria genom att fler kvinnor når överklassen - de befrias genom radikal kvinnokamp.
Den som är vänster och ogillar ex. feminism kan givetvis kalla sig själv för "socialist" på samma sätt som att jag kan kalla mig "kommunist" och "liberal" - med andra ord, inte på något genuint sätt. Vi kommunister vill ena arbetarklassen och för att göra det kan vi inte ha en vit, manlig, cisnormativ, heterosexuell världsbild. Vi måste kämpa för allas befrielse och då kan inte klasskampen stå ensam eftersom att klass inte är den enda förtryckande strukturen.
Vad är skillnaden på kommunism och socialism?
Detta är en komplicerad fråga. Ideologiskt är socialism en mycket bredare term. Alla kommunister är socialister men alla socialister är inte kommunister. Socialister enas i att de förespråkar demokratisk kontroll och kollektivt ägande av produktionsmedlen.
När det gäller socialism och kommunism i verkligheten blir det knepigare. Vissa kommunister anser att socialism är steget mellan kapitalism och kommunism. Marx använde orden "kommunism" och "socialism" som synonymer och betecknade steget mellan kapitalism och kommunism som "proletariatets diktatur".1
Varför vill ni att alla ska dela hus/klädetandborste?
Det gör vi inte. Privat egendom refererar enbart till ägande av produktionsmedlen. Det som ämnas för personlig konsumtion, som en inte anställer någon för att arbeta - ens hus, exempelvis - är personlig egendom, vilket vi inte vill avskaffa.
Rekommenderad litteratur
Grundläggande:
The Principles of Communism av Friedrich Engels (lättåtkomlig; i punktformat)
The Manifesto of the Communist Party av Karl Marx och Friedrich Engels
The ABC of Materialist Dialectics av Leon Trotsky
Om revolution och stat:
Reform or Revolution av Rosa Luxemburg (en kritik av den reformism som numera är Socialdemokrati)
The State and Revolution av V.I. Lenin
Marxist Theory and Revolutionary Tactics av Anton Pannekoek
Om Marxistisk feminism:
Trans People and the Dialectic of Sex: Against Radical and Liberal Feminism
The Social Basis of the Woman Question av Alexandra Kollontai
The Dialectic of Sex av Shulamith Firestone (första kapitlet)
Social-Democracy & Woman Suffrage2 av Clara Zetkin (på den här tiden var Socialdemokratin och kommunismen närmast synonyma med varandra så det tyska Socialdemokratiska partiet var Marxistiskt och inte Socialdemokratiskt i modern benämning)
The Logic of Gender
Om ekonomi:
An Introduction to Marxist Economic Theory av Ernest Mandel
Capital Vol. 1 av Karl Marx (väldigt avancerad)
Om dialektisk materialism och historiematerialism:
History & Class Consciousness av Georg Lukács
The Origin of the Family, Private Property and the State3 av Friedrich Engels
Dialectical Materialism and the Fate of Humanity av C.L.R. James
Critique of Hegel's Philosophy of Right4 av Karl Marx
Diverse:
Militarism & Anti-Militarism av Karl Liebnecht
The Russian Revolution av Rosa Luxemburg (en kritik av Ryska Revolutionen och det odemokratiska samhället som växte fram ur den)
Council Communism av Paul Mattick (anti-auktoritär kommunism; s.k. "vänsterkommunism" - motsätter sig användning av staten)
"Left-Wing" Communism: an Infantile Disorder av V.I. Lenin (en kritik av vänsterkommunism)
The Wretched of the Earth av Frantz Fanon i PDF (Marxistisk antikolonialism och antirasism)
The Burning Question of Trade Unionism5 av Daniel DeLeon (Marxistisk Syndikalism)
The Wealth of Nations av Adam Smith (inte kommunistisk men onekligen viktig)
1 Det är också på detta vis som jag ser det.
2 Denna text är historiskt relevant men möjligtvis något daterad. Clara Zetkin var med och organiserade världens första Internationella Kvinnodag (då kallad International Working Women's Day).
3 Även grunden för nästan all Marxistisk feminism. Den är inte helt oproblematisk ur ett feministiskt perspektiv men en får ha dess ålder i åtanke.
4 Läs introduktionen för Marx kända "[Religion] is the opium of the people". Trots att citatet felrepresenteras av såväl Marxister som icke-Marxister gör Marx inte något anti-teistiskt argument.
5 Har inte personligen läst denna så dess kvalitet garanteras inte.
EDIT 1: Lade till ett stycke om internationalism.
EDIT 2: Rekommenderar starkt Stumbling and Mumblings Bad Arguments Against Marxism som kort och lättåtkomlig läsning.
submitted by Dianthuses to svenskpolitik [link] [comments]


2016.05.17 02:01 Tszemix Varför tror ni Svenskar att Finländare=Svenskar?

Sen jag flyttade hit till Sverige har jag fått detta intryck, att Svenskar är extremt övertygade om att Finländare tillhör samma folkgrupp som Svenskar, och att Finska är en form av rolig talfel som man bör håna eller göra narr av. Jag känner mig inte kränkt, men är helt förbluffad över hur pass ignoranta svenskar är, gentemot ett folk från ett av era grannländer.
Helt ärligt så är en överväldigande majoritet av alla svenskar inte bara övertygade om att de tillhör samma folkgrupp, utan att språket är närbesläktat i samma grad som norskan och danskan.
Jag tänkte lära ut er hur pass stora skillnader det är mellan Svenskar och Finländare.
  1. Svenskan tillhör det nordgermanska språkfamiljen, som är en del av den indoeuropeiska språkfamiljen (inkluderad Franska, Ryska, Persiska, och Hindi). Finskan däremot tillhör den uraliska språkfamiljen, dvs Hindi och Persiska är mer besläktad med svenskan än Finskan.
  2. Svenskar, Norrmän, Danskar och Isländare är ättlingar till Vikingarna. Finländare är däremot ej. Kolla på denna karta så ser ni hur pass lite inflytande vikingarna hade i Finland relativt andra europeiska länder.
  3. Den Finska mentaliteten är extremt olik den svenska. Svenskar gillar att kallprata med vänner och bekanta. Svenskar fjäskar extremt mycket. Svenskar är mer förälskade i mångkultur och drömmer om att leva sida vid sida tillsammans med andra främmande kulturer. Finländare däremot ogillar att kallprata med vem som helst. Fjäskande bland Finländare är bara extremt obehagligt och olämplig. Finländare gillar inte att leva sida vid sida med andra kulturer, helst vill man att andra kulturer anpassar sig efter landets samhällsnormer och bli en del av samhället.
Jag har flera andra punkter som jag skulle kunna ta upp, men jag orkar inte.
submitted by Tszemix to sweden [link] [comments]


2015.12.28 15:00 StefanStenStark Sweddit Universalis S02E12 Rapport

De modiga krigarna från Sweddit krigar för sin ära och sitt land i Europa Universalis. Det fanns dock ett par krigare som inte var med den här veckan vilket visade sig vara förödande för deras rike.
Som vanligt så är det krig i Europa. Westphal som ligger ledarlös och inväntar polens expansion förlorar stora bitar av sig själv gång på gång tills Westfalen börjar likna Mainz. Även Nederländerna klarar sig inte ifrån polens expansion utan även där tar Polen för sig. Det är inte bara Polen som är med och tar av den här kakan utan nästan alla grannar är med på slakten.
Det fanns dock en ledare som ledde sitt land Storbritannien som en gud när han var där men ofta så blev han bortlurad in i mörka hörn av förförande röster och lämnade sitt land ledarlöst. Detta till Sveriges och Lübecks glädje när deras invasion helt plötsligt mycket lättare. Sverige och just för stunden var ledarlös skickade ett förslag om fred till ledarlösa Storbritannien och dessa genialiska ledarlösa land kom fram till att Storbritannien ska släppa Scotland och Wales och ge några öar till Lübeck. Det är nu Frankrike kommer in i bilden och förklarar krig mot Wales och utropar att olyckan har fallit hårt på Storbritannien och nu ska Frankrike hjälpa han att få Wales tillbaka. Det slutar dock med att Frankrike gör Wales och Scotland till vasaller under sig själv till allas förvåning. Storbritannien blir anfallet två gånger till och har nu endast en provins kvar. Det var ett tappert försök att försvara sitt land med det är svårt att göra det när man inte alltid kan vara närvarande.
Det östra romerska riket har som vi alla vet klarat sig väldigt bra mot Ottomanerna och nu sitter kejsaren och slickar sig runt läpparna och tittar stint på landet som ottomanerna har kvar. Det ska tillhöra Rom!! Byzantium tillsammans med resten av den ryska maffian anfaller det försvagade Ottomanerna. Trots stöd hjälp från Afrika och Indien så visar den polska stridsmaskinen hur man ska slåss och spöar upp de flesta nationer som inte tillhör Europa. Kriget slutar med att Ottomanerna får lämna ifrån sig mer land. Det är nu tiden är mogen gör Ottomanerna att försvinna eller vinna! Nästa krig får vi se om Ottomanerna kan slå tillbaka imperiet eller om imperiet är för starkt.
Det var även ett kort krig mellan Ryssland och Persien där Persien lade sig ner på marken direkt och hoppades på att Ryssland skulle ta det Ryssland ville ha.. Vilket Ryssland gjorde och tackade för sig. Det hela verkade vara ett trevligt utbyte.
I Amerika så ligger det ett land vid namn México i mitten av två hungriga bestar. Från söder kommer Brasilien och I norr så hugger Huron. México har ge bort så mycket av sig själv till dessa demoner så att snart kommer ingen känna igen México länge.
Året är nu 1731 och gränderna ser ut på detta vis: http://imgur.com/X948wcu
Jag lägger upp lite diskussioner i Steam gruppen om nästa omgång angående hur vi ska göra med den nya världen och hur vi ska välja länder! Syns där.
submitted by StefanStenStark to sweden [link] [comments]


2015.08.24 00:19 CaptainTwirl En "andragenerationensinvandrares" (dvs. en svensks) syn på invandring, rasism, SD och assimilation.

Till alla er som hittar intresse i att läsa detta och vill föra en vettig debatt, jag tackar er.
Lite bakgrundsfakta till er som bryr sig; Jag och min familj är kurder (från södra Kurdistan, aka Irakiska delen). Mina föräldrar flydde till Iran under 70-talet, varifrån min far flyttade vidare till Moskva i dåvarande Sovjetunionen och pluggade medicin. Min mor bodde och utbildade sig i Iran samt Sverige och har examen i Vattenreningsteknologi men jobbar för det mesta som lärare för nyanlända ungdomar (Ja, ungdomar!) samt tolk. Båda pratar kurdiska, persiska samt svenska (fadern pratar också Ryska och Arabiska). Far är icke-troende och mor är muslim. De gifte sig och flyttade till Sverige tidigt under 90-talet. Själv, är jag född -95 i Sverige.
Som det står ovan, är jag född och uppvuxen i Sverige. Uppvuxen bland både kurder och svenskar, så har vi - lustigt nog - alltid lyckats flytta från diverse områden innan olika invandrarströmmar har skett och "förvandlat de områden till ghetton" (uttryckt med kassa ord). Jag är uppvuxen med svenska vänner från skolan och kurdiska vänner från sociala kretsar. P.g.a. det har jag fått lite av det goda från båda sidorna - jag ser de vackraste grejer med kulturerna från båda länder, men även det äckligaste.
Under min uppväxt har jag alltid blivit ifrågasatt vad jag är. Vänner, både "etniska svenskar" och icke-svenskar, lärare, familjer m.m. har alltid förbryllats över varför jag "pratar svenska" medans andra kurder bryter. Har blivit kallad svensk av icke-svenskar och invandrare av svenskar. Jag har aldrig kunnat "känna mig en" med respektive kretsar. Har alltid varit annorlunda än mina svenskar vänner - blonda, blåögda och extremt respektfulla. Jag stack ut från mängden under mina yngre år i låg- och mellanstadiet. Inte förrän jag började högstadiet märkte jag att jag inte tillhörde mina kurdiska eller andra "icke-svenska" vänkretsar heller. Jag sa grejer jag skäms över idag och betedde mig illa mot vissa av mina vänner.
Under högstadiet fanns det press på allt. Mina föräldrar var alltid noga med att jag var tvungen till att plugga och skaffa en bra/värdig utbildning (jag jobbar på det!). Jag var nästan en 'straight-A student'. P.g.a det blev jag lite idoliserad av mina "invandrarvänner" (de flesta var födda i Sverige). De undrade hur jag kunde få bra betyg, jfr med dem. Vi levde nästan under identiska förhållanden trots allt. Jag var inte som de, ur den synvinkel över hur jag presterade i skolan. Samtidigt var jag inte lik mina svenska vänner heller, p.g.a. hur jag såg ut och min bakgrund. Men jag älskade de jag kallade vänner ändå, ända fram tills jag fick höra av mina invandrarvänner att jag inte borde umgås med svenskar. De var rasister - speciellt eftersom SD hade börjat sin politiska kampanj. Jag fick inte vara som de eftersom jag då skulle "kyssa svennarnas röv" eller "lekte svensk". Jag skulle "vara blatte", hata svennarna - alla är ju rasister trots allt - och vara muslim. Vilket jag inte förstod mig på. Under hela min uppväxt har jag nästan aldrig brytt mig om Gud (lite p.g.a. vissa förhållanden som mobbning under låg/mellanstadiet). Jag vågade inte säga emot först, fram tills sista året. Hos mina svenska kompisar så fick jag nästan alltid höra kritik gentemot mina vänner på andra spektrumet. "De är födda i Sverige, så varför pratar de som de precis har kommit hit?" var en fråga jag hörde ofta. "Varför kan de inte vara mer som dig? Du är ju svensk!" var en annan grej. Ironiskt...
Redan då, insåg jag att en klyfta existerade. Ingen av parterna vågade blanda sig med den andra, förutom jag. Jag var ju svensk tydligen, fastän jag bara fjäskade för mina svenska vänner. En gammal klasskamrat (albansk ursprung) sa alltid att jag kommer aldrig bli bemött på samma sätt. De kommer alltid döma mig utifrån mitt namn (vilket inte ens låter som kurdiskt eller Mellanöstern-skt för att vara ärligt) och mitt utseende men aldrig utifrån mina resultat. Han hade rätt till viss del. Än idag, hör jag "komplimanger" där folk säger att jag är en "bra invandrare" som visat tecken på assimilation och integration.
Rasism är sjukt irriterande. Ett bra exempel på vad "grundlöst hat" egentligen är och vad det bidrar till. Till dig, vare sig du är blatte eller svenne, som säger att bara svenskar och SD sympatisörer är rasister så har du fel. "Tyvärr". Under mina 19 (snart 20) år har jag blivit mer utsatt för rasism och "rasifiering" (är det ens ett ord?) från invandrare än de "etniska svenskar" som jag har stött på. Om ni vill ha ett exempel; fråga en muslim eller en arab vad han eller hon tycker om Israel (eller Kurder i vissa fall) så får du ett bra svar. Alla kommer inte att ge er samma svar, men den lär inte göra er dummare. Rasism är INTE begränsning av invandrare eller att kalla någon för "terrorist" eller "negerboll". Vad fan håller ni på med, ni som har sådana åsikter? Enligt min uppfattning har väl rasism varit ett form av hat eller särbehandling mot folk från en avvikande nationalitet eller etnicitet. "Hoppas alla samer bara dör", "lita inte på kurder, de är outbildade", "romer=tiggare" är exempel på rasism.
"Vad är det med SD?". Såhär ser jag det: SD är ett politiskt parti. Deras största fråga - Invandringspolitiken. Är deras approach till invandring, assimilation och integration fel? Fan vet jag. Jag har inget exempel eller parallell att jämföra med. Aldrig har jag hört om att lösningen till en "icke-fungerande invandringspolitik" är stängningen av nationsgränser för att sedan ta hand om de som lever här. Det låter bra på papper faktiskt. Men jag vet inte om det är den rätta lösningen på problem. Jag vet inte ens om det är fel. Men anledning för varför jag inte röstar på SD är att både en del av deras politiker samt sympatisörer har uttryckt sig stötande eller främlingsfientligt, samt deras historia under 80-90-talet. Folk tror ofta att jag är socialist (p.g.a. mina tankar kring skatter osv.), men trots det så röstar jag inte heller på S eller V (for the record så röstade jag inte på något parti förra valet). Utöver ovannämnda anledningar, så tycker jag inte att SD:s politik gällande skola/utbildning, vård och jobb är hållbara.
I alla fall! Jag är inte "anti-rasist" heller. I alla fall inte i form av en SJW (googla det om förkortningen är främmande). Dagens Anti-rasist à la SJW är nästan vidriga. Har knappt stött på någon som är öppen för diskussion. Jag har ofta blivit "online-stenad" på bl.a. facebook då jag försöker förklara mina tankar kring SD. Blir bl.a. kallad mullvad, spion, falsk osv. från en mängd individer i vissa grupper.
Jag har en idé dock. Fick en "epiphany" här om dagarna till varför det har blivit så segregerad i samhället, och varfönär assimilationen/integrationen inte fungerat som det ska. Svaret är förstås rädslan för att bli kallad för rasist eller främligsfientlig. Men varifrån har det blivit så utbrett? Enligt mig, så har den svenska kulturen ett väldigt ärligt och fint sätt (historiskt!) på att lösa problem: Snabbt, kort och rättfärdigat. Vi har en ganska klar uppfattning om vad rätt och fel är (I detta fallet är rasism FEL). Hur det hänger ihop, tror jag beror på hur de olika systemen är uppbyggda i förhållande till problemlösningskulturen i Sverige.
Scenario: En (i detta fallet outbildad) kurd blir anmäld för att ha snattat (återigen, bara ett exempel/scenario). Kurden blir rasande, förtvivlad och desperat. Han bestämmer sig för att anklaga åklagaren/offret för att vara rasist och drar alla över en och samma kam för att en kurd ser ut som alla andra kurder, t.o.m. arabeturkapersevad-som-helst. Rättsväsendet kastar bort anklagelserna om snatteriet och dömer offret för att vara rasist. (VÄLDIGT VÄLDIGT enkel scenario. Det går inte till såhär direkt i verkligheten). Systemet har fallit och kurden har blivit särbehandlat på ett eller annat sätt. Samma kurd använder sig utav samma ursäkt fast under andra omständigheter (betyg från lärare, jobbet och arbetskamraterna osv.). Systemfallet smittar av sig och eventuellt så blir det en stor särbehandling av "etniska svenskar" och icke-svenskar, samtidigt som de "etniska svenskarna" oftast drar de kortare strået.
Jag kan mycket möjligt ha fel, men som en andragenerationensinvandrare (kommer aldrig sluta invandra haha) så har jag blivit uppmuntrad till att använda raskortet. Jag vägrar till att göra det. Jag vill inte att folk ska döma mig p.g.a. hur jag ser ut och därför vill jag inte heller döma folk eftersom jag ser ut som jag gör. I alla fall, så har systemet fallit redan där. Det blir extremt fel på alla möjliga håll och kanter. Jag tror om sådana fel tas hand om, kommer assimilation och integration eventuellt ske mycket lättare.
TL;DR: Andragenerationensinvandrare stör sig på invandrare men tycker inte om SD eller SJWs.
Jag vill därmed avsluta min vägg av text med följande grej: Jag stör mig på folk. Bli mindre känsliga och mer rättvisa. Logiska. Smartare. Börja utbilda er mer och inbilla er mindre!
Tack för alla er som läste detta. Hoppas ni har funnit det underhållande på något sätt. Eventuella frågor kan skrivas här eller PM:as~
EDIT: Sorry för eventuella grammatiska fel :S Uppskattar alla grammarnazis som pekar ut något!
EDIT2: Fick frågan ett tag sedan, men om ni känner för det, får ni med all glädje referera till detta inlägg! Vill bara veta till vad ni tänker använde det till :P
submitted by CaptainTwirl to sweden [link] [comments]


2015.06.09 13:22 vonadler HPSA: Stora kanoner i Östersjön. Sverige mot Gangut.

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag tänkte jag tala om de stora kanoneras era på Östersjön - den svenska Sverige-klassen (HMS Sverige, HMS Gustav V och HMS Drottning Victoria) och den ryska/sovjetiska Gangut-klassen (i Östersjön Marat och Oktyabrskaya Revolyutsiya).
Sverige-klassen
3 enheter - HMS Sverige, HMS Drottning Victoria, HMS Gustav V.
Huvudbeväpning: 2x2x28,3cm M/12, 45 kalibrar, 870m/s utgångshastighet.
Elevation: 43 grader.
Räckvidd: 24 000 meter (29 0000 meter möjligt, men på det avståndet måste ett flygplan eller mindre fartyg observera eftersom det är över horisonten).
Eldhastighet: 4 skott per minut.
Skottvikt: 305kg.
Skeppets maxfart: 23,5 knop (på 30-talet och vidare i praktiken 20 knop).
Däckspansar: 18-28mm.
Tornpansar: 200mm.
Citadell: 100mm.
Pansarbälte: 200mm (150mm i för och akter).
Deplacement: 7 178 ton.
Här ser man bepansringen i tum (nedifrån och upp) på pansarbälte, citadell och torn, samt beväpningen..
Gangut-klassen
2 enheter (i Östersjön) - Marat och Oktyabrskaya Revolyutsiya.
Huvudbeväpning: 4x3x30,5cm 1907, 52 kalibrar, 762m/s utgångshastighet.
Elevation: 25 grader.
Räckvidd: 23 230 meter (24 620 meter enligt en annan källa).
Eldhastighet: 1 skott per minut (vid 25 graders elevation, 1,5-2 vid 15 grader).
Skottvikt: 471kg.
Skeppets maxfart: 24 knop (efter första världskriget i praktiken 18 knop).
Däckspansar: 12-50mm.
Tornpansar: 203mm.
Citadell: 125mm.
Pansarbälte: 225mm (150mm nedanför vattenlinjen, 125mm i för och akter).
Deplacement: 27 300 ton.
Här ser man bepansringen i tum (nedifrån och upp) på pansarbälte, citadell och torn, samt beväpning.
Så, vad säger analysen? Ett ensamt Sverige-skepp har nog inte mycket att hämta mot ett ensamt Gangut. Vid klart väder kan Sverige med bättre elevation och högre fart utsätta Gangut för "plunging fire" (skott som skjuts i hög båge och slår ner nästan uppifrån, med sådan eld sänkte Bismarck HMS Hood 1941) som torde vara oerhört farligt för Gangut med dess relativt klena däckspansar. Marat utsattes i Leningrad för ett bombanfall av Stukas som satte två 1 000kg bomber i ett av de förliga magasinen, vilket sprängde det förligaste trippeltornt av sin barbett. Oktyabrskaya Revolyutsiya fick i bombanfall två av sina torn utslagna. Uppenbarligen var Gangut relativt sårbar uppifrån.
Gangut kan skjuta 5 652kg pansarbrytande granater per minut (vid 25 graders elevation) medan Sverige får ur sig 4 880kg pansarbrytande granater per minut. Skillnaden är inte så stor som man kan tro. Inte heller är skillnaden i pansar så stor. Den stora skillnaden ligger i tonnaget, där Gangut tack vare sitt mer än tre gånger så stora tonnage förmodligen kan ta betydligt mer stryk än Sverige.
Tre Sverige mot två Gangut? 21 534 ton mot 54 600 ton. 14 640kg granater per minut (för de tre Sverige) mot 11 304 (för de två Gangut).
Kan de tre Sverige hålla ett långt avstånd och utsätta Gangut:arna för "plunging fire" är det inte alls omöjligt att Sverige-skeppen vinner striden. I alla fall vid klart väder som tillåter skytte på maximalt avstånd. Kommer man åt varandra på kort avstånd (t.ex. vid dåligt väder, dimma och så vidare) blir det betydligt värre för Sverige-skeppen.
Gangut hade italienska 8m avståndsmätare, en på varje torn. Sverige hade eldledningscentraler i det som en gång varit torpedrum, djupt nere i den mest skyddade delen av skeppet. Som slutstriden med Bismarck visade så var eldledning och avståndsmätare väldigt sårbara på slagskepp byggda enligt äldre standard (Bismarcks slogs ut efter bara 26 minuters strid, varefter hon inte längre kunde sikta mot sina fiender).
Ingen av skeppen hade radar förrän 1944, då Sverige-skeppen fick Sverige-tillverkad (med tysk expertis och delar) eko-radio (radar) som kunde upptäcka fientliga skepp, men inte leda elden.
Vad jag vet hade Sverige-skeppen bättre utbildning och bättre underhåll - Sovjeterna använde knappt sina slagskepp annat än som mobila artilleribatterier, och övningen av skytte mot rörliga mål på långt avstånd lämnade mycket i övrigt att önska, medan Sverige-klassen övade skytte med hjälp av S9-plan, vedettbåtar och jagare över horisonten frekvent under 30-talet.
Vad jag vet hade ingen heller färgade skott (något som blev standardi Royal Navy, amerikanska och japanska flottan under 30-talet), vilket lät en veta vilken kanon som skjutit vilket skott när man träffade nära och stänkte upp vatten (detta fick då färgen av granaten, t.ex. gult eller grönt) och korrigera rätt.
Slutsats? Om bara tre Sverige möter två Gangut vid klart väder vinner nog Sverige. I dåligt väder vinner nog Gangut.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2015.02.18 12:22 Inte_Dansk Mitt liv i kronans hemliga tjänst.

En svensk tiger, men nu har det gått några år och jag känner att det är dags att berätta min historia. Blod, svett och älgtårar. En resa till helvetet och tillbaka.
Jag var en av de många välfärdsmissionärer som sändes ut under kalla kriget. (Staten förnekar fortfarande sin inblandning i detta men grundade och finansierade denna organisation på en farm i Älmhult 1943 under kriget.) Denna organisation hade i hemlighet tränat och posterat så kallade "Fikainstruktörer" runt om i Centraleuropa under 70- och 80-talet. Detta under namnet "Operation skiftnyckel" som syftade till att forma europa efter den svenska modellen för kommande generationer. Nätverket av instruktörer sträckte sig i slutet av 70 talet över hela europa. Kommunikationen oss emellan skedde via "nummerstationer" och så finurliga sätt som tv program med inbäddad kod. Fem myror är fler än fyra elefanter var inget mindre än att förmedla order till de aldra djupaste inbäddade. Bokstaven signalerade krypteringsnyckeln som man skulle använda för att tolka en binära kod som representerades av musiken, osv.
Själv var jag posterad i Tyskland och mitt specialområde var förfalskningar och identitetshandlingar. Detta var allt från förfalskning av pengar och pass. Eftersom jag hade VG i bild, egna kritor och en lamineringsmaskin så hade jag alla verktyd och egenskaper för att kunna göra ett trovärdigt danskt pass. Detta medförde att jag var tvungen att resa fram och tillbaka mellan Tyskland och Sverige.
Jag hade under många år tagit mig in och ut ur landet med tåg och färja, flygplatserna var för bevakade. Resan var givetvis farlig, den gick genom Danmark. Samarbetet med motståndsrörelsen underlättade smugglingen av personal genom landet, ofta i utbyte mot snus och förnödenheter, men även i form av musik och litteratur. Kultur och nöje, som ni kanske vet, blev förbjudet redan under 50 talets början av Fredrik IX, men eskalerade under Margrethe II regime.
Den farligaste delen av dessa resor var passkontrollen på tåget. Inte för att min förfalskningar gick att urskilja från originalet, men dansken från svenskan. Likheterna är få och förklädnaden är därför av yttersta vikt för att passera som en trovärdig dansk. Knepet var att vara ganska full och röd i ansiktet redan innan man bordade tåget. Den svåraste delen var interaktionen med passkontrollanterna. Jag utvecklade en ganska finurlig teknik för att kringgå detta. Jag hade alltid med mig ett trangiakök i minsta modell. I detta höll jag vatten på en temperatur av ca 70 grader, och en potatis. Innan uppvisande av passet var det bara att lägga in en rykande potatisen i käften och repetera personuppgifterna.
Vi hoppar fram några, till det mörkaste kapitlet i mitt liv. Under en rutinresa genom ödemanslandet, på väg till färjan för att ta mig över sundet (Bron är ännu inte byggt, vilket jag för övrigt motsatte mig redan från början). Passkontrollen närmar sig, potatisen är varm, prillan utplockad och för att vara på den säkra sidan tar jag mig en rejäl sup för att röda till nyllet extra mycket. Sedan svartnar det. Jag vaknar upp på färjan, och kommer inte ihåg hur jag tog mig dit. Nåväl tänker jag, och reser mig upp för att gå på toaletten. Rasel rassel.. mina fötter är fastkedjade?! Jag kan inte ta mig loss och ser mig om i förtvivlan. Var jag är och vart jag är påväg uppenbaras då jag ser barsebäcksreaktorerna.. akter ut. Jag är påväg bort från Sverige i danskens klor. Det svartnar igen..
Jag vaknar i en cell. Det är kallt mörk. En lucka i väggen öppnas och in skickas en bricka med någonting rött och illaluktande och en grön burk med en kolsyrad otäck dryck.. Hungern och törsten är för stark och jag tvingar mig själv att äta. Två vakter kommer in och släpar mig ur cellen. Jag stretar emot och kräver att få kontakta kungahuset och frågar "Vart är vi på väg?". Vakten svarar: "Velkommen til Bornholm! hø hø".
Det var andra fångar där, men alla hade nettopåsar över huvudet, så de gick inte att indentifiera. Dom ville ha information och gick långt för att få den ur oss. Under kvällarna hördes ett öronbedövande ljud från högtalarna: "Der er et yndigt land, det st..". Under vissa dagar spenderade man i "Legoland" som vi kallade det.. Man var barfota i rummet och golvet var täckt av legobitar.. Andra dagar spenderade man på produktionsbandet för att producera den röda sörjan vi åt..
Efter dagar av "fördanskning" i omskolningslägret, blev jag förd till ett rum och serverad "Fika och en macka" för att smörja hjulen lite.. (detta var i själva verket frystorkat kaffe och smörrebröd.) Befälhavaren bad mig peka ut älgfarmarnas koordinater på en karta men jag vägrade. Sedan krävde han receptet på välfärd och jag sa som det var: "Det är bara två personer i värden som kan det hemliga receptet.. Kungen och stadsministern." Detta pågick i några dagar, samma frågor, samma svar.
Jag längtade hem till folkhemmet. Jag började tappa tron på jämställdheten, myndigheternas förmåga och Kungens löften till folket.. men så hände det.
BÄM, BÅM BÖM och cellväggen rasade, i korridoren hördes smattret av AK5or och Carl Gustavs gick av med en efterföljande knall. Dammet från den raserade väggen skingrade sig och räddningsälgarna kom gående genom röken. Taket höll på att rasa in men tolvtaggarna höll upp det till sista sekund. Tre karoliner bar ut mig från cellen, ner på stranden och ombord på s90 båten. Vattenjetmotorn brummade och bornholm blev mindre och mindre.. En karolin sveper in mig i en swänsk flagga och öppnar en byxvarm dosa lössnus.. Käbbel hörs över radion.. kaptenen ser på mig och säger högt: "Operation den förlorade sonen" verkställt, sedan räcker han mig komradion... I andra änden hörs en röst: "För Sverige.." En älgtår rullar ner längst min kind, och jag svarar: "..i tiden."
Båten försvinner bort i den gula horisonten som möter det blåa havet eskorterad av JAS plan och lämnar ett spår av sjunkbomber och sänkta ryska ubåtar. Allt jag tänker är att jag tror på friheten jag lever i, och är det inte verklighet så drömmer jag.
submitted by Inte_Dansk to SWARJE [link] [comments]


2015.01.02 17:15 MigoMipo Hockey?: Ett first-person-ishockeyspel, och gratis dessutom!

Jag har länge spelat ett spel som heter kort och gott Hockey?, och som jag kan rekommendera. Det är ett first-person-ishockeyspel där man själv styr vad man gör väldigt manuellt, då klubban styrs manuellt med musen. Trots att spelet är rätt så primitivt och grafiken är väldigt kantig så är spelet rätt så roligt när man väl har lärt sig det. Dessutom är det gratis! Det krävs dock en del träning för att lära sig grunderna. Här på Reddit har vi subredditen /hockeyquestionmark för att diskutera spelet och diverse ligor (mer om det senare), och nerladdningslänkar till spelet finns på sidebaren till höger.
Så här kan det ser ut när man spelar, och så här kan det se ut när man streamar en match (just den här matchen är finalen i Hockey? World Cup 2014 mellan Ryssland och Oberoende staters samvälde ).
Jag har tre stycken servrar som hostas här i Stockholm (samtliga heter MigoServer) där ni gärna får hoppa in och testa att spela. Det finns även en del amerikanska och ryska servrar. De ryska servrarna kan dock vara lite besvärliga om du är nybörjare, då sådana är portförbjudna från Pro Server och IPHL Matches Server och brukar kickas ifall en admin dyker upp.
Om någon här sen skulle vilja spela turneringsmatcher så finns det ett flertal ligor. Det finns två ryska, IPHL och NGHL (som inte håller till på Reddit utan på VK.com), och tre nordamerikanska ligor, HQML, LHL och RSL, som håller till på /hockeyquestionmark. Dessutom håller jag på att starta en ny västeuropeisk liga, EHQML, som ska vara på subredditen precis som de nordamerikanska ligorna.
submitted by MigoMipo to Spel [link] [comments]


2014.12.17 18:02 vonadler HPSA: Sverige - krona, region, imperium, nation, språk.

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men den nya betydelsen är på Bromskloss utmärkta inrådan Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag tänkte jag tala lite om landet Sverige och dess framväxt, identitet, folk och språk.
Det är först kring den tidiga medeltiden (vikingatiden) vi har några källor om det område som idag utgör Sverige - innan dess vet vi väldigt lite om de politiska, kulturella och övriga strukturerna i det som idag är Sverige.
Vad vi faktiskt vet är att folk identifierade sig med sin region, sitt ting och sina traditioner. Det fanns ett gemensamt språk, men skillnaderna i dialekter var så stora att det i flera fall var som olika språk. Detta gällde hela norden på den tiden.
Under vikingatiden finns inget Sverige. Istället finns det Svealand, Östergötland, Västergötland, Gotland, Småland, Jämtland, Kvenland (ett finsktalande område i nuvarande Norrbotten), Sydsapmi, Nordsapmi och Hälsingland. Bohuslän är under norsk kontroll och Skåne, Blekinge och Halland under dansk. Ingen av dessa är en del av det som ska bli Sverige på den här tiden.
Det finns inga säkra källor på att någon är Kung över hela Sverige innan dess. Ibland hävdas att Erik Segersäll och hans son Olof Skötkonung ska ha enat Sverige, men några entydiga bevis har vi inte.
Den första Kungen som regerar över de tre stora delarna av Sverige utan att dessa efteråt splittras igen är Sverker Cornubesson (eller Årsällsson), även kallad Sverker den äldre som blev Kung över Svealand 1130 och Västergötland och Östergötland 1134.
Någonstans här uppstår de facto en svensk krona och blir allmänd accepterad. För att få en krona de jure var man tvungen att bli kallad rex av påven - men eftersom Sverige och Svealand båda betecknades Seuciae på latin är det svårt att avgöra när påven egentligen betecknade Sverige som ett land snarare än tre länder förenade under samma monark.
En krona är på den här tiden så nära man kommer ett land eller en nation. Det är ett område som har en monark och ofta (men inte alltid) ett parlament (om man har ett sådant), ett språk (med dialekter) och en lag.
Någonstans under perioden av stridigheter om kronan inkorporeras Småland i dessa stridigheter, och när Sverker Cornubesson blir Kung av alla tre kungarikena är han också Kung (åtminstone till namnet) i Småland.
Jämtland, som fortsatt vara en fristående bonderepublik erövras 1178 av den norske tronpretendenten och blir sedan en del av Norge.
1280 får Sverige sin första gemensamma lag med Alnsöstadgan, vilken etablerar ett världsligt frälse (adel) och deras plikter och rättigheter gentemot kronan.
Sverige får med Magnus Erikssons landslag på 1350-talet sin första gemensamma lag för hela landet, vilken ersätter de landskapslagar som ditintills
Sverige har nu en gemensam religion (katolicismen), en gemensam lag (Magnus Erikssons landslag), en gemensam samhällsstruktur (med adeln) och en monark. Man kan nu med befog säga att kronan Sverige finns. Dock identifierar de flesta sig fortfarande med sin region snarare än som svensk. Det är inte förrän 1436, vid Uppsala som ett nationellt parlament i form av ståndsriksdagen (med alla fyra stånden representerade) uppstår. Innan dess regerade de lokala tingen fortfarande. Gotland är underställt Kungen av Sverige, men har inga plikter gentemot honom, till skillnad från de andra delarna.
Hur är det då med språk under medeltiden? Stockholm och Visby är Hansastäder och en majoritet av borgarna talar plattyska. Man har också inkorporerat Åland och sydvästra delen av Finland och börjat hävda en rätt att lägga skatt och tull på kustsamerna längs norrlandskusten. Det talas därmed också lite samiska och finska i kronan Sverige.
Under den här tiden börjar folk att identifiera sig mindre med sin region - men inte mer med någon större region eller kronan, utan istället med sina rättigheter och sin samhällsklass. Den svenska allmogen är livrädd att gå samma väg som polska och danska bönder, där de förra hamnat i fullständig livegenskap och de senare i en semi-livegenskap. Man vill behålla sitt gamla samhällssystem och gör gemensam sak med allmogen i andra regioner, landskap och landsdelar. Man vägrar de danska kungarnas försök till centralisering av riket. Många vill gärna ha t.ex. Slaget vid Brunkeberg 1471 till en stor nationalistisk seger - faktum är att även på den danske kungens sida stod svenska stormän och svensk allmoge, om än i betydligt mindre grad än på Sten Gustavsson (Sture)s sida.
Även om det börjar växa fram större identiteter här så omfattar de inte hela folket. Det är allmoge med de gamla rättigheterna (inklusive bergsmännen) och adel i kronan Sverige som är de två identiteterna som finns under perioden.
Adeln talar i hög grad plattyska under senmedeltiden. Prästerna talar latin och det lokala språket i sitt stift. Borgarna talar plattyska och bönderna talar svenska och finska (med ett stort antal dialekter).
Sedan kommer vi upp till tidig modern tid och det vi i Sverige gärna kallar stormaktstiden, då vi importerar ett stort antal utländska adelsmän (ofta legoknektskaptener som adlats för sina insatser), bergsmän och industrimän. De tidigare talar ofta franska, skottska, engelska eller tyska (plattyska och högtyska börjar bli två dialekter snarare än två språk vid den här tiden) medan de senare pratar nederländska, flamländska eller franska.
Sverige byter tro från katolicismen till protestantismen.
Folk identifierar sig nu mer och mer efter sin samhällsklass. Under Kalmarkriget (1611-1613) har bönder i Småland och Norra Skåne täta kontakter, varnar varandra för ankommande arméer och hjälper till med varor och mat om den ena sidan behöver gömma sig i skogarna för en invasion. Att man var bönder var en större gemensam faktor än gränsen mellan Danmark och Sverige.
Högadeln flyttar fram sina positioner under den här tiden, samtidigt som lågadeln blir beroende av statliga arbeten som officerare och byråkrater för sitt uppehälle. Båda bevakar svartsjukt sin position. Bönderna, som nu fått en klass av torpare och jordlösa lantarbetare i sin grupp motarbetar envist adels ökade rättigheter, medan borgarna växer som klass och prästernas roll förändras med reformationen.
Kronan Sverige växer med Jämtland, Härjedalen, Särna och Idre, Halland, Bohuslän, Kexholm, Skåne och Blekinge under den här perioden. Imperiet Sverige växer också med Estland (som har sin egen lantdag och egna lagar), Livland, Vorpommern, Bremen, Werden, Wismar (alla som Estland) och Ingermanland.
Språkligt? Adeln gör franska till sitt modersmål under den här perioden - de flesta av dem talar svenska knackigt och med fransk brytning. Borgarna talar tyska, nederländska och flamländska. Bönderna talar svenska, finska, estniska, lettiska, tyska och ryska.
1735 etableras ett permanent översättningskontor i riksdagen så att den finsktalande allmogen kan adressera riksdagen på finska om de så vill.
Överlag är Sverige väldigt avslappnat vad gäller språk under den här perioden. Svenska präster översätter bibeln och Luthers katakes till Estniska och Lettiska och drar runt på landsbygden för att lära Ester och Letter att läsa (men inte nödvändigtvis skriva) hjälpligt så de kan läsa katakesen. Från att ha haft tyska som enda tillåtna officiella språk (i dokument och byråkrati) kan Ester och Letter använda sina egna språk. Ett estniskspråkigt universitet grundades vid Tartu 1632 av Gustav II Adolf.
Hur ser det nu ut med hur folk identifierar sig? Fortfarande är samhällsklass det vanligaste. Religion är också viktigt, men eftersom den största delen av Sverige och dess provinser är protestantiskt är det mer en identifikation utåt, inte inåt. Vilken krona man tillhör är också viktigt, eftersom det talar om vilka rättigheter och lagar man är van vid, relativt sin samhällsklass. Först efter det kommer språk. En svenskspråkig bonde på Dagö identifierade sig som bonde, arrendator, protestant, estlänning och svensktalande, ungefär i den ordningen.
Efter den här perioden har Sverige gått igenom en turbulent tid där högadeln har fått sin egendom reducerad, flyttat fram sina positioner under frihetstiden och sedan förlorat massivt både i prestige och i rättigheter efter förlusten av Finland. Samtidigt börjar tre klasser som inte passar in i det tidigare samhällssystem att växa fram - fabrikörer och industrialister, jordlösa lantarbetare och industriarbetare. Borgerskapet har i högre utsträckning börjat tala svenska och städerna, som blivit större och hem åt industrialister och industriarbetare har blivit svenskspråkiga. För första gången i Sveriges historia talas det i Sverige i princip bara ett språk - svenska. Detta är från c:a 1809 och framåt.
Bönderna är dock också på frammarsch - skiften och nya verktyg (lien, spettet, järnspaden, järnplogen) samt utdikningar gör att landräntan, den fasta skatten på jord, trots att den är fast går ner från c:a 33% av skördens värde 1700 till c:a 10% av skördens värde 1880.
Någonstans under den här perioden börjar människor identifiera sig som en nationalitet före de identifierar sig som en samhällsklass. Samtidigt börjar de svensktalande i Finland att försöka bli finnar istället för att vara svenskar enligt devisen "vi kan inte längre vara svenskar, vi vilja icke bli ryssar, låt oss bli finnar".
Samtidigt uppstår den socialistiska internationalen som betonar samhörigheten mellan klasser i olika länder och hävdar att man ska identifiera sig med sin samhällsklass snarare än sitt språk eller sitt land igen.
Även i andra samhällsklasser betonar man gärna närheten med Tyskland (inom stora delar av den industriella och akademiska eliten) eller vikten av att känna samhörighet med vissa ideal snarare än människor av samma språk.
Nu hinner jag inte mer, så jag får summera.
Sverige kan sägas finnas från 1134 någon gång.
Folk identifierar sig från början med sin region och sin religion. Sedan går det över till samhällsklass och religion, sedan samhällsklass, rättigheter och religion och först senare språk, land och religion.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2014.03.03 22:57 Stegfel Sweddits stora artikel om Ukrainakonflikten.

Här hade jag tänkt att vi kan diskutera situationen mellan Ryssland och Ukraina, tillsammans med vad resten av Världen ska göra och hur det kommer att gå. Lite förenklad läsning om varför detta pågår
Dag 1 : 2014-03-03
Ryssland har tydligen gett ett ultimatum till Ukraina att antingen erkänna Rysslands styre över Krim-halvön eller att möta militärt övertag. Dock inget bekräftat än. Länk
__
Obama har lovat att skydda Polen från invasion, säger polens president. Länk
Dag 2 : 2014-03-04
Ryska trupper har brutit igenom gränsen mellan Krim och resten av Ukraina. Länk
__
Ryssland blockerar nu websidor som handlar om de Ukrainska protesterna, propagandakriget är i full gång. Länk
__
Putin säger sig har blivit tillfrågad av Ukrainas president att skicka in trupper i Ukraina för att hålla freden. Länk
__
Pro-Ryssland Auktoriteter på Krim-halvön stänger av elektricitet och vatten till Ukrainska trupper på halvön Länk
__
USA och EU vill skapa en enad västfront mot Ryssland Länk
__
USA har upphävt all militär samarbete med Ryssland på grund av Rysslands inblandning i Krim-regionen Länk
__
EU hotar med att ta beslut om inte Ryssland backar + Carl Bildts utlåtande Länk
__
Reporter för TIME just nu i Krim regionen tweetar om att Pansarskyttefordon med den ryska flaggan rör sig norrut Länk
__
Efter en timme så har inget våld relaterat med ultimatumet hänt. skriver TIME reportern. Länk
__
Krim-halvön har nu brutit alla kontakter med resten av Ukraina Länk
Länkar
Aftonbladets Livesändning
/worldnews
Lite insikt över hur gränsen mellan Ukrainas fastland och Krim-halvön ser ut
C-SPANs Livesändning - [lynxlynxlynx-]
Sammanfattning av läget - [Bromskloss]
Subreddit för konflikten - [vakarian434]
Reddit Live-Feed - [vakarian434]
IRC av moderatorerna för feeden - [vakarian434]
Live stream från Russia Today - [4inarow]
Russia Today - YouTube - [4inarow]
Flashback tråd om konflikten - [Cooster_Rockburn]
DNs Liveuppdatering - [Cooster_Rockburn]
En enkel sammanfattning från DN - [anatis]
Skicka PM eller kommentera förslag så uppdaterar jag länken.
Och kom ihåg, rösta inte ner saker för att du inte håller med, rösta ner saker som inte bidrar till diskussionen.
submitted by Stegfel to sweden [link] [comments]


2014.03.01 21:20 swedishGOP Rädda den svenska befolkningen i Ukraina - svensk milis till Gammalsvenskby

Med tanke på oroligheterna i Ukraina och Rysslands beteende för att skydda den ryska befolkningen ser jag som enda rimliga utväg att Sverige agerar på samma sätt och sänder en milis till Gammalsvenskby! Vem är med mig?
submitted by swedishGOP to sweden [link] [comments]


2014.03.01 15:58 DaCarlito [Fri Diskussionstråd] En tanke kring situationen i Ukraina kontra svensk utrikespolitik i östeuropa.

Goddag.
jag har läst in mig under dagarna på situationen i Ukraina, tror inte den behöver någon närmare beskrivning för majoriteten av er här på /svenskpolitik. Idag gjorde Bildt ett uttalande om att "Det som pågår på Krim är ett ryskt maktövertagande. Det är ingen tvekan om det.".
Samtidigt kan man läsa att 1. Neo-nazister från Sverige (och resten av Europa, kan man misstänka) deltar i upploppen mot regimen. och 2. "...Krims delstatsregering har begärt rysk hjälp och har proklamerat att all ukrainsk truppnärvaro på Krim ska lyda under delstatsregeringen istället för Kiev.".
Detta, mina vänner gör iaf mig väldigt bekrymad över läget i Ukraina och speciellt då på Krimhalvön. Men sedan slår det mig. Rapporteringen i svensk media är otroligt vinklad.
Det är sedan tidigare ett välkänt faktum att Östeuropeisk höger-extremism gradvis har spirat utom kontroll efter Sovjets fall. Att styret nu tagits över av demonstranter och opposition som tydligen inte har problem med att umgås med de ideologiska tankegångar som neo-nazister och allmänt konservativa östeuropeiska högerextremeister har är något som gör detta rätt intressant för oss svenska politikintresserade människor.
Carl Bildt, definitivt en politiker med anti-ryssland-åsikter, kallar direkt detta ingripande för ett ryskt militärt maktövertagande (läs: RYSSEN KOMMER!), medan det är mer eller mindre omöjligt att hitta medier som rappporterar om hur Krims befolkning bevisligen verkar uppskrämda av de våldsamma högerextremisterna i upploppen som de ser på sina gator och i sin huvudstad. Putin är definitivt på krigsstigen, men kanske ser vi svenskar på detta med lite väl färgade glasögon? Kanske är inte Ryssland i Krim för att ta över makten, utan snarare för att backa upp de som anses som de fredliga ur Ryska ögon? Tänk er själva, hade en opposition i Finland, som ramställts i Svensk media som högerextrem, övertagaít regeringsbyggnader i Helsingfors och kastat ut allt vad moderata "mittfårepolitiker", hade inte Sveriges regering blivit otroligt oroliga då? Hade inte vi, rent teoretiskt, kunnat stödja den gamla, mer politisk korrekta (i Svenska ögon) regimen/ledningen?
Vad tycker ni, mer kunniga läsare av detta lekmanna-inlägg?
submitted by DaCarlito to svenskpolitik [link] [comments]


2014.01.05 04:49 whatthehelliskmax Can you translate this for me?

Hej, tack for ditt e-mail! sitter pa ett ryskt/engelskt tangentbord, darav svengelskan.
For "insikt" vet jag inte riktigt vad du menar. Vi arbetar med en kinesisk bekant sedan 2004, men da var det andra produkter. Till skillnad fran manga andra ser han saker langsiktigt, och testar alla vara kemikalier innan de skickas, sa vi inte blir staende med en kemikalie som er olaglig pga. att en leverantor inte hade i lager och skickar nagot annat. Vidare skickas allt tillbaka till leverantoren om det inte haller standard, ett par % fel i kemikalie kan innebera 30gr olaglig kemikalie, vilket kan ge fengelse, fremst for oss som tar emot stora mengder. Sjelvklart har vi even ett ansvar for kunder. (Det fanns ju even en person som kopte lite hejvilt pa netet 2011.. och hengde sig i hektet i GBG.)
Vi driver var verksamhet i Bolagsform, betalar moms fremst men even skatt. Vara priser kan anses hoga, men vi er her for att stanna, even om vi vet hur polisen behandlade smartbar mfl.
Din site verkar informativ och velgjord. Vi seljer i Sverige. Jag far kenslan att din site er lite "paid ad's" , -inget fel med det, men jag vet inte hur det hjelper var verksamhet. Flashback tar ju definitivt inte in andra en Hemulen da jag kan se nagot delegarskap i det.
For benso, sa har vi ett labb som gor precis vad vi vill. Sjelvklart besteller vi bara lagliga produkter och ventar ett par dagar extra for att fa NMR och LC-MS fran oberoende. Vi avser legga syster siter, for pellets och tabs, samt for spice. Och sedan rikta oss mot den ryska marknaden da vi redan har bolags struktur, shipping och annat. For pellets och tabs kommer even nya lagliga starka opiater. Vi vill bara serskilja 'pulver' , 'tabs' , och Spice.
Vi har mycket annat spennande, men tyverr kan jag inte delge mer om det just nu da det troligen inte kommer pa netet.
Den Europeiska marknaden vill vi halla oss ifran da det er sa svart att halla koll pa alla lenders lagar och nya substanser, samt FN konventioner.
Vi lyssnar pa kunder, haller koll pa vad som er populert i USA tex genom att min kinesiska kontakt seljer der, och soker sjelva, det finns sa manga kemikalier fran 70talet tex som utvecklades av sma tyska bolag som aldrig marknadsfordes, eller ens patenterades.
Jag tycker jag beskrivit oss veldigt vel nu, kan vi fa lite mer insikt fran dig, eller vad du har for forslag.
Mvh
Ran this through google translate and it didn't make any sense.
submitted by whatthehelliskmax to sweden [link] [comments]